“Abidə” MTK-nın yaşayış binasının tikintisində işlər davam etdirilmişdir

      “Abidə” MTK-nın yaşayış binasının tikintisində  işlər ötən bayram günləri də daxil olmaqla  02 yanvar – 15 yanvar 2022-ci il müddətində fasiləsiz  surətdə  davam etdirilmişdir.  Bu müddət ərzində Süleyman Tağızadə küçəsi səmtində binanın -1 mərtəbəsinə  giriş-çıxışın  təmin edilməsi məqsədilə inşa olunan iki əks istiqamətli iki marşlı pilləkən və meydançası “ağlay” plitələri ilə üzlənmişdir.  

       Binanın fasadında əvvəldən natamam qalmış divarların hamar səthinin də “ağlay” plitələri ilə üzlənməsi işləri davam etdirilir.

       Həmçinin, binanın fasadında konfiqurasiyası dəyişdirilmiş  vitrajların “ağlay” daşından  baza  elementləri  yerində  kəsilib  lazımi  şəklə  salınaraq  cilalanmış,  32 ədəd vitraj  açılıb-bağlanan  xəvənglər  istisna  olmaqla  bütünlüklə  şüşələnmişdir.

       Bundan əlavə,  S.Tağızadə küçəsindən bina ərazisinə düşüb-qalxmaq üçün qurulmuş iki marşlı pilləkənin 0.9 m hündürlüyü, 8.4 pm uzunluğu olan metal məhəccəri və əks tərəfdə 5.6 pm uzunluğunda metal sürahisi quraşdırılmışdır. Bununla da S.Tağızadə küçəsi boyu asfaltlama və boya işləri istisna olmaqla bütün işlər tamamlanaraq  müvəqqəti  çəpər  sökülmüşdür.

        Binanın Murtuza Muxtarov küçəsi tərəfdə əlavə olaraq 5 ədəd vitraj şüşələnmiş, qalan 2 ədədi bu günlərdə şüşələnəcəkdir. Zərgərpalan küçəsi tərəfdə isə 18 ədəd vitraj bütünlüklə şüşələnmişdir.

        Lev Tolstoy küçəsi səmtində 1-ci blokun giriş-çıxışı qarşısında inşa edilən istinad divarının üzərində en kəsiyi  40x25 sm  ölçüdə  antiseysmik monolit kompozit-beton kəmər, həmçinin həmin istinad divarı ilə yerli memarlıq əhəmiyyətli binanın divarının arasında isə  ölçüləri  2.5x0.25x1.65(h) m  olan  monolit kompozit-beton sədd qurulmuşdur. Binanın bu küçə istiqamətində 5 ədəd vitrajı şüşələnmişdir.

        Zərgərpalan küçəsi səmtində -2 qaraj mərtəbəsinin giriş pandusunun sol tərəfində ölçüləri 5.1x0.25x1.4(h) m olan monolit kompozit-beton sədd yaradılmışdır.

         Murtuza Muxtarov küçəsi səmtində drenaj xəttinin davam etdirilməsi məqsədilə qazıntı işlərinə başlanılmışdır.

        Binadaxili işlərdən hər üç blokun yaşayış və qeyri-yaşayış mərtəbələrindəki şaxtalardakı havalandırma kanalları layihə ölçülərinə gətirilməklə yaşayış mərtəbələrində şaxtalar rezin arakəsmələrlə izoliyasiya olunmuşdur.  

        Bununla yanaşı, 1-ci blokun yaşayış mərtəbələrinin eyvanlarının “ağlay” daşından məhəccərlərinin quraşdırılması işlərinə başlanılmışdır.

        İki su hovuzundan birinin monolit dəmir-beton sütunlarının, tirlərinin və divarlarının armatur karkası qurularaq qəliblənmişdir.

Fotolent

Yeni xəbərlər