Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC İşçilərin xüsusi qış geyimlərinin satın alınması 31.05.2023
2 “Azəralüminium” MMC İşıqlandırma üçün elektrik mallarının 31.05.2023
3 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif İT mallar ve kompüterlərin (kompüterlər, printerlər və digər periferiya qurğuları) 31.05.2023
4 “Azəralüminium” MMC Gəncə Alümnium Kompleksində məhsuldarlığı35-40m3/saat(debit),dərinliyi 150 metrə qədər olan 1(bir)ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi,qazılması və tamamlanması işlərinin satın alınması.(Yerinə yetirələcək işlərin dəyəri faktiki iş həcmlərinə görə ödəniləcək) 26.05.2023
5 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan texnikalara müxtəlif növ şlanqların 23.05.2023
6 “Azəralüminium” MMC Hidravlika, mühərrik və sürtgü yağlarının satınalınması 22.05.2023
7 “Azəralüminium” MMC Gil-torpaq çəni (həcm: 13m3; işçi təzyiq- 10 bar; cizgilər əsasında) satınalınması 22.05.2023
8 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq iplik istehsalı fabrikinin qurulması üzrə bazar araşdırmasının aparılması xidmətinin 18.05.2023
9 “Azəralüminium” MMC 208 iş günü ərzində 70 tonluq avtokran icarəsi xidmətinin satın alınması 18.05.2023
10 “Azəralüminium” MMC “Qaz33023” markalı yük maşını və müxtəlif markalı minik avtomobilləri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması 18.05.2023
11 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının satınalınması. 15.05.2023
12 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ləvazimatlar, cihazlar və əl alətlərinin satın alınması 11.05.2023
13 “Azəralüminium” MMC Nəqliyyat vasitələri üçün starterlərin və generatorların 11.05.2023
14 “Azərpambıq ASK” MMC Kənd təsərrüfatı texnikaları, yük və minik avtomobillərinə müxtəlif ölçülü AKB 05.05.2023
15 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan müxtəlif modelli traktorların və avtomobillərin soyutma sistemi üçün mayenin 28.04.2023
16 “Azəralüminium” MMC Elektron işə buraxma qurğuları , tezlik çeviricilər , invertorlar və onların ehtiyat hissələrinin satınalınması 27.04.2023
17 “Azəralüminium” MMC Rele mühafizəsi və avtomatika elementləri, ölçü vasitələri və digərlərinin satınalınması 27.04.2023
18 “Azəralüminium” MMC Texniki qazların (karbon, arqon, arqonmix, azot və s.) satınalınması 27.04.2023
19 “Azərpambıq ASK” MMC Kalium humatın (yarpaq gübrəsi ) 17.04.2023
20 “Azərpambıq ASK” MMC Qreyferli yükləyicilərinin ehtiyyat hissələrinin 17.04.2023