Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azərpambıq ASK” MMC Greyferli yükləyicilərinin ehtiyyat hissələrinin 19.05.2022
2 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-ci il pambıq mövsümündə tədarük ediləcək xam pambığın emalından alınacaq lifli məhsulların preslənib qablaşdırılması üçün kip şal dəstinin 19.05.2022
3 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ yastıqların satınalınması 17.05.2022
4 “Azəralüminium” MMC Hidravlika, mühərrik və sürtgü yağlarının satınalınması 17.05.2022
5 “Azəralüminium” MMC Gəncə şlam sahəsindən - Holçim sement zavodunun anbarına şlam yükünün daşımasının (il ərzində 60000 ton ~ayda 5000 ton) 17.05.2022
6 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin balansında olan müxtəlif modelli avtokarlar üçün texniki qulluq və cari təmir xidmətlərinin satın alınması 11.05.2022
7 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda məişət mallarının 06.05.2022
8 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının 06.05.2022
9 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-ci mövsüm ilində zavod və məntəqələrə lazım olan yastıqların 05.05.2022
10 “Azərpambıq ASK” MMC Ötürücü qayışların 05.05.2022
11 “Azəralüminium” MMC Yuma qovşağının yüksək təzyiqli nasosları ( plunge ) və ehtiyat hissələrin satınalınması. 05.05.2022
12 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda qara və paslanmaz metalların (armatur, ikitavr, təbəqə və künclüklərin) 28.04.2022
13 “Azəralüminium” MMC İŞÇİLƏRİN YAY GEYİMLƏRİNİN SATIN ALINMASI 27.04.2022
14 “Azəralüminium” MMC NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN STARTERLƏRİN VƏ GENERATORLARIN SATINALINMASI 27.04.2022
15 “Azəralüminium” MMC Alüminium rulonların qablaşdırılması üçün müxtəlif ölçülü şəffaf sellofanların satınalınması 27.04.2022
16 “Azəralüminium” MMC MÜXTƏLİF NÖV NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ VƏ XÜSUSİ TEXNİKALAR ÜÇÜN ŞİNLƏRİN, KAMERLƏRİN VƏ DİSKLƏRİN SATINALINMASI 27.04.2022
17 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda olan yüklərin daşınması xidmətinin 26.04.2022
18 “Azəralüminium” MMC Alüminium rulonların qablaşdırılması üçün müxtəlif ölçülü şəffaf sellofanların 22.04.2022
19 “Azərpambıq ASK” MMC Torno, frez və digər xidmətlərin 21.04.2022
20 “Azəralüminium” MMC Künc qoruyucu dişli kartonun (loqotipli) 19.04.2022