Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Taxta brusların (50mmx100mm və 100mmx100mm, L=6m ölçülərdə) 28.02.2024
2 “Azəralüminium” MMC POTİ - GƏNCƏ MARŞRUTU ÜZRƏ 20 FT VƏ 40 FT KONTEYNERLƏRDƏ MAL-MATERİALIN DƏMİR YOLU İLƏ DAŞIMASI-nın 20.02.2024
3 “Azəralüminium” MMC İşçi çəkmələrinin 30.12.2023
4 “ASK” ASC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-yə məxsus “ASK Arena” İdman Kompleksinin ərazisində mövcud olan əsas meydançanın sıradan çıxmış işıqlandırma sisteminin bərpası xidmətlərinin satın alınması 26.12.2023
5 “Azəralüminium” MMC Qrafit qırıntılarının emal məntəqəsinə kürünməsi və texnikanın təyinatına uyğun digər işlərin icrası məqsədilə tutumu 4 kub-metr olan təkərli frontal yükləyicinin icarəsi xidmətinin satın alınması 01.12.2023
6 “Azəralüminium” MMC Nasos və nasosların ehtiyat hissələrinin (rotor, işçi təkər, mufta və rezin elementləri, kipgəc gövdəsi və mexaniki kipgəclər) 17.11.2023
7 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton təbəqələr və qutuların satınalınması 17.11.2023
8 “Azərpambıq ASK” MMC İcra sənədlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə məcburi icra tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı hüquqi yardım xidmətlərinin 17.11.2023
9 “Azəralüminium” MMC Metal məmulatların satınalması 17.11.2023
10 “Azəralüminium” MMC Alüminium ərintilər yükünün (rulon) Gəncə - Ergene (İstanbul) marşrutu üzrə daşıması. 16.11.2023
11 “Azəralüminium” MMC İşçilərin xüsusi yay geyimlərinin satın alınmasına dair 07.11.2023
12 “ASK” ASC “ASK Plaza”, “ASK Villa” inzibati binaları və “ASK Arena” İdman Kompleksinin isitmə-soyutma və havalandırma sistemlərinə göstəriləcək illik texniki xidmətlərin satın alınması 04.11.2023
13 “ASK” ASC "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin və bəzi törəmə cəmiyyətlərinin (“Azəralüminium MMC” “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ” MMC) 2023-2025-ci illər üçün maliyyə hesabatlarının, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun konsolidə edilmiş (birləşdirilmiş) maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Audit Standartları əsasında illik auditinin keçirilməsi xidmətinin satın alınması 04.11.2023
14 “Azərpambıq ASK” MMC Elektrik mallarının 01.11.2023
15 “Azəralüminium” MMC Körpülü kranlar üçün elektrik ehtiyat hissələrinin 20.10.2023
16 “Azəralüminium” MMC Gərginlik transformatorları və kontakt yığımlarının 20.10.2023
17 “Azəralüminium” MMC Silisium düzləndirici yarım stansiya üçün nəzarət cihazlarının 20.10.2023
18 “Azəralüminium” MMC 110 kv-lıq y/st-da mərkəzi idarəetmə sisteminin elektrik hissələrinin 20.10.2023
19 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı izolyasiya materialının 17.10.2023
20 “Azəralüminium” MMC Birləşdirici armaturların (siyirtmə, ventil, klapan və kranlar) 11.10.2023