Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəlib LZX 23.5 kq/20t 02.08.2021
2 “ASK Şüşə” MMC Daşınma xidmətinin 23.07.2021
3 “ASK Şüşə” MMC 150 ton gil-torpağın daşınması xidmətinin (12 gediş) 23.07.2021
4 “Azərpambıq ASK” MMC 1000 LT çarpaz askı tipli dərmançiliyənin satın alınması 15.07.2021
5 “Azəralüminium” MMC Kipgəc və salniklərin (manjet, rezin həlqə və s.) satin alınması 13.07.2021
6 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı sementlərin (sobaların təmiri üçün alüminium oksid və silisium tərkibli) satın alınması 09.07.2021
7 “Azərpambıq ASK” MMC Saatı PİEZ-də yenidənqurma işlərin aparılması üçün tələb olunan avadanlıqlarını icarəsinin 08.07.2021
8 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 581 kVt yük artımı üçün 1000 kVA-lıq komplekt transformator məntəqəsinin tikintisi işlərinin 07.07.2021
9 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurulması işlərində istifadə olunacaq tikinti materiallarının 05.07.2021
10 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan avadanlıq və qazın 02.07.2021
11 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan sərf materiallarının 02.07.2021
12 “ASK Şüşə” MMC Kompressor və vakuum nasoslar üçün yağların 02.07.2021
13 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunana müxtəlif adda metal-konstruksiya materiallarının 01.07.2021
14 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan yanğınsöndürmə avadanlıq və aksessuarlarının 01.07.2021
15 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan qapı, pəncərə, səndviç panel və aksessuarlarının 01.07.2021
16 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan inşaat avadanlıqlarının 01.07.2021
17 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin baş ofisi və filialları üçün kompyuter və monitorların satın alınması 22.06.2021
18 “Azərpambıq ASK” MMC Cari təsərrüfat ilində ehtiyac olan yeni kartriclərin alınması, kartriclərin illik dolum xidmətlərinin və ehtiyat hissələrini 22.06.2021
19 “Azərpambıq ASK” MMC Sənaye və sürtkü yağlarının 16.06.2021
20 “Azəralüminium” MMC Dəftərxana ləvazimatlarının 14.06.2021