Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində gərəkli olan əlavə brezent örtüyün satın alınması 19.10.2021
2 “Azərpambıq ASK” MMC Alpler modelli kotanlara ehtiyyat hissələrinin 12.10.2021
3 “Azəralüminium” MMC İsti metalyayma xəttləri üçün müxtəlif sərf materialları (metal axın kanalları, kanal sonluqları, aralıq qatları, səviyyə məhdudlaşdırıcılar və.s) satın alınması 07.10.2021
4 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif güc və tərkibdə qızdırıcılar (silisium karbid, paslanmaz, nixrom və s.) satınalması 06.10.2021
5 “Azəralüminium” MMC Kabel, naqil və lampaların satınalınması 06.10.2021
6 “Azəralüminium” MMC Avtomatika dövriyəsində istifadə olunan elektromaqnit klapanların satınalması 06.10.2021
7 “Azəralüminium” MMC Elektrik güc avadanlıqları üçün rele mühafizəsi, avtomatika elementləri, ölçü vasitələri və s. 01.10.2021
8 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif güc və məhsuldarlıqlı ventilyatorlar və tüstüsoranlar 24.09.2021
9 “Azərpambıq ASK” MMC "MTZ-1221" markalı traktorlar üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması 22.09.2021
10 “Azərpambıq ASK” MMC Baş ofis və filiallarda olan IT avadanlıqların mərkəzdən idarəedilməsi üçün server avadanlığının 22.09.2021
11 “Azəralüminium” MMC Elektrik güc avadanlıqları üçün rele mühafizəsi, avtomatika elementləri, ölçü vasitələri və s. 22.09.2021
12 “Azərpambıq ASK” MMC MTZ 80X markalı traktorlar üçün ehtiyat hissələrinin 22.09.2021
13 “Azəralüminium” MMC İşçilərin qış geyimləri 15.09.2021
14 “Azərpambıq ASK” MMC Baş ofis üçün İP telefoniya avadanlığının 15.09.2021
15 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın daşınması xidmətinin 14.09.2021
16 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində qreyferli yükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin 27.08.2021
17 “ASK Şüşə” MMC Çöl şpatının 26.08.2021
18 “ASK Şüşə” MMC Sənaye və mühərrik sürtkü yağlarının 26.08.2021
19 “Azərpambıq ASK” MMC Əməyin mühafizəsi tələblərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə xüsusi işçi geyim və mühafizə vasitələrinin 25.08.2021
20 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci il pambıq mövsümündə tədarük ediləcək xam pambığın emalından alınacaq lifli məhsulların preslənib qablaşdırılması üçün kip şal dəstinin 11.08.2021