Tərkibində olan müəssisələr

“Azəralüminium” MMC

“Azəralüminium” MMC Azərbaycan Respublikasının əlvan metallurgiya sənayesinin aparıcı sahəsi olan boksit və alunit filizindən alüminium – oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium və yarımfabrikat (alüminium vərəq-lövhə, zolaq hər iki üzü boyanmış vərəq və lövhə, billet, külçə və rulon şəklində) məhsullarının istehsalı sahəsi üzrə aparıcı şirkətdir. “Azəralüminium” MMC-nin “Gəncə Alüminium Kompleksi” Gəncə şəhərində yerləşir. Kompleksin tərkibinə 4 zavod (Elektroliz Zavodu, Anod Prosesləri Zavodu, Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu), 2 köməkçi sahə (110 kvt-luq və Silisium Düzləndirici Yarımstansiya, Mexaniki Təmir Stansiyası) və sosial obyektlər daxildir. Kompleksdə avtomatlaşdırılmış, müasir texnologiyalara əsaslanan, ildə 54 000 ton ilkin alüminium istehsal gücündə zavodlar fəaliyyət göstərir.   

          Kompleksdə istehsal olunan maye şəkilli ilkin alüminiumdan istifadə edərək, dünya standartlarına cavab verən Metaltökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu fəaliyyət göstərir. “Azəralüminium” MMC tərəfindən qabaqcıl texnologiyalar əsasında istehsal olunan məhsullar Avropa İttifaqı standartlarının bütün tələblərinə cavab verir.

“Azərpambıq ASK” MMC

    “Azərpambıq ASK” MMC 2018-ci ildə yaradılmışdır. Cəmiyyət pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyətin  tərkibində 6 pambıq emalı zavodu (Şirvan, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar), 7 pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi (Sabirabad, İmişli, Salyan, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Ucar),  Biləsuvar rayonunda yerləşən Təcrübə-Sınaq Təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Şirvan Pambıq Emalı Zavodunda texniki çiyiddən yağ emal edən sex mövcuddur.

      Bərdə rayonunda da 2 min hektar ərazidə yeni təcrübə-sınaq təsərrüfatının yaradılması nəzərdə tutulub. Cəmiyyət  2018-ci il mövsümündə respublikanın 14 rayonunda 29,0 min hektarda pambıq əkini aparmış və bu günə qədər 49,3 min ton xam pambıq tədarük etmişdir.      2019-cu il üçün 29 min ha sahədə pambıq əkini nəzərdə tutulmuşdur. Tədarük olunacaq xam pambığın həcmi 72 min 500 ton nəzərdə tutulmuşdur. Məhsuldarlığın isə  hektardan 25 sentner olacağı gözlənilir. Emala 72 min 500 ton xam pambıq veriləcək və ondan 27 min 550 ton mahlıc, 35 min 525 ton çiyid, 1449 ton köməkçi məhsullar, 490 ton pambıq yağı, 5 min 390 ton çiyid cecəsi istehsal olunacaqdır.       

“Azərtütün ASK” MMC

         “Azərtütün ASK” MMC Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 dekabr 2017-ci il tarixli, 1704 saylı Fərmanına uyğun olaraq, “İntertobacco” MMC-nin əmlakları “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin mülkiyyətinə götürülmüş və 25 may 2018-ci il tarixdən “Azərtütün ASK” MMC qeydiyyata alınaraq fəaliyyətə başlamışdır.

        “Azərtütün ASK” MMC-nin Balakən, Zaqatala, Qax və Şəki rayonlarında 266 ədəd müasir odla qurutma kamerası, anbar və ofis binaları, habelə digər zəruri infrastruktura malik 4 ədəd Tütün istehsalı və emalı məntəqəsi, Zaqatala rayonunda isə bir Tütün emalı zavodu fəaliyyət göstərir. Qurutma kameraları Bolqarıstanın “Ronis” və İtaliyanın “De Cloet”, emal zavodunun  avadanlıqları isə ABŞ-ın “MacTavish Evans” və İtaliyanın “Goddiolli Bellanti” şirkətlərinin istehsalıdır. Ümumilkdə, “Azərtütün ASK” MMC və onun strukturuna daxil olan müəssisə və obyektlərdə 194 daimi iş yeri vardır, mövsümdə isə 500-550 nəfər müvəqqəti işçi cəlb edilir.

“Azəripək” MMC

      “Azəripək” MMC 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyətin tərkibində olan istehsal sahələrinə baramadan xam ipəyi açan istehsalat, toxucu istehsalatı, boyaq-bəzək istehsalatı, pambıq əyirici istehsalatı, burucu sex daxildir. Qeyri-istehsal sahələri isə idarə binası, mexanika, energetika, avtonəqliyyat və xammal sahələrindən ibarətdir.

       Pambıqəyirmə istehsalatının 3 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 3 min ton olan mahlıc emalı, baramadan xam ipək açan istehsalat 1 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 350 ton yaş barama, toxucu istehsalatı 1 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 450 min p/m ipək, 400 min p/m pambıq parça,boyaq-bəzək istehsalatı 1 növbəli iş rejimində illik istehsal gücü 24 min ədəd kəlağayı, 4 min ədəd şərf və 8 min ədəd çitmə təşkil edir.

      Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar əsasən Rusiya, Türkiyə və İrana ixrac olunur.

“ASK Şüşə” MMC

        “ASK Şüşə” MMC 2018-ci ilin fevral ayında təsis edilib. Müəssisə  22 ha ərazidə yerləşir və  İtaliyadan gətirilmiş ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub.  Müəssisənin illik istehsal potensialı 70-75 milyon ədəd şüşə qab təşkil etməkdədir.

        Ümumilikdə “ASK Şüşə” MMC-də istehsal prosesinə 320 nəfərdən çox yerli və xarici mütəxəssis cəlb edilib. Burada 120 tonluq şüşəbişirmə sobası, əlavə korpus və sexlər yerləşir. İstehsalat sahəsi yeni sistemli qablaşdırma sexi, laboratoriya  və anbardan ibarətdir. İstehsalat prosesinə aid bütün mərhələlər nəzarət altındadır, xammal və hazır məhsulun keyfiyyəti fasiləsiz olaraq yoxlanılır.

        Müəssisə regionda ən geniş imkanları olan istehsalçıdır. Əsas xammalın müəyyən hissəsi ölkədə istehsal olunur, müəyyən hissəsi isə Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və digər ölkələrdən gətirilir. 

“ASK Şəki Şərab” MMC

     “ASK Şəki Şərab” MMC  2018-ci ildən “ASK” ASC-nin nəzdində fəaliyyət göstərir. Zavod istehsal sexi,  emal sexi, inzibati bina və anbardan ibarətdir. Müəssisədə quraşdırılmış avadanlıqlar İtaliyanın tanınmış şirkətlərindən olan “Della Toffola SPA” şirkətinin istehsalıdır. Zavodun əsas fəaliyyət istiqaməti şərab istehsalıdır. Zavodun illik üzüm qəbulu 3 min tondur.

          Xammal kimi istifadə olunan üzüm Azərbaycanın rayonlarından yığılır. Müəssisənin əsas məqsədi istehsal etdiyi şərabların dünya standartlarına uyğun olmasını təmin etməkdir. Bu illər ərzində  “ASK Şəki Şərab” zavodu istehsal olunan şərab növlərinin  daxili və xarici bazarlarda satışını həyata keçirir

     “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin tərkibinə daxil olduğu müddətdə 400 000 kq üzüm qəbul edilib və həmin xammaldan  500 000 litr şərab materialı istehsal olunub. 

“ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC

        “ASK Ayaqqabı Fabriki”  MMC -nin  ümumi sahəsi - 27079 m2, istehsal sahəsi - 7914.9 m2, anbar sahəsi - 3000 m2 və ofis sahəsi - 609.5 m2 təşkil edir. Cəmiyyətin 4 istehsal sexi, elektro-mexaniki sexi və labaratoriyası var. 1 №-li sex -  ayaqqabıların üzlük hissələrinin yığılması, pəstahların formalaşdırılması, 2 №-li sex - ayaqqabı altlıqlarının injeksiya üsulu ilə tökülməsi, 3 №-li sex - ayaqqabıların üzlük, içlik hissələrinin kəsilməsi və altlıq hissələrinin hazırlanması,  4 №-li sex -  zabit heyəti üçün  yay və qış  çəkmələri, kişi və qadın üçün gündəlik ayaqqabılar, o cümlədən idman ayaqqabılarının istehsalı ilə məşğuldur.

         Laboratoriyada isə daxil olan materialların və istehsal edilən ayaqqabıların test və sınaqları aparılır, onların keyfiyyət və davamlılıq göstəriciləri yoxlanılır. 

         “ASK Ayaqqabı Fabriki”  MMC  Azərbaycan  Respublikasının Güc Nazirlikləri üçün ( AR Müdafiə Nazirliyi, AR DİN-nin Daxili Qoşunları, AR DİN-in Təchizat İdarəsi, AR Dövlət Sərhəd Xidməti, AR Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti - Milli Qvardiya) təbii dəridən  uzunboğaz əsgər və dənizçi botları, zabit heyəti  və qadın hərbi qulluqçuları üçün yay və qış çəkmələri, kazarma və hospital başmaqları, o cümlədən istehsalatda,  tikintidə, limanda, dəmir yollarında çalışan fəhlələr üçün xüsusi ayaqqabılar, həmçinin  kişi və qadınlar üçün müxtəlif  çeşiddə ayaqqabılar, idman ayaqqabıları istehsal etmişdir.                                                               

           Müəssisədə bir növbəli iş rejimi şəraitində  gündəlik ayaqqabı istehsalı 520-550 cüt  təşkil edir.

“ASK Tekstil” MMC

      “ASK Tekstil” MMC-nin nəzdində olan fabrikin iplik istehsal sahəsində 100 faiz pambıq olan 2 növ iplik istehsal edilir. Tam avtomatlaşdırılmış trikotaj toxuma avadanlıqları vasitəsilə, gətirilən ipliklərdən və fabrikin istehsalı olan pambıq ipliklərindən kişi, qadın və uşaqlar üçün müxtəlif növ trikotaj məhsulları, xüsusi geyimlər istehsal edilir.

          Köynək istehsalı sahəsində isə əsasən tərkibi 100 faiz pambıq olan parçalardan istifadə olunur. Ənənəvi istehsal sahələrindən biri də xalça istehsalı sahəsidir. Burada bitki mənşəli boyalardan istifadə edilir və Azərbaycanın bütün xalçaçılıq məktəblərinin nümunələrini görmək olar.

“ASK Xidmət” MMC

     “ASK Xidmət” MMC 09 mart 2018-ci il tarixində “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təsis edilmişdir. ”ASK Xidmət” MMC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər, əsas fəaliyyəti isə “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mülkiyyətində olan dövlət əmlakının idarəedilməsi xidmətlərini göstərməkdir. Hal-hazırda, müəssisəmiz “ASK Plaza” İşgüzar Əlaqələr Mərkəzi, “ASK Plaza” İşgüzar Əlaqələr Mərkəzi 2-ci korpus, “AMAY” Ticarət Mərkəzi və digər əmlaklarda mülkiyyətçinin adından çıxış edərək obyektlərdə yerləşən qeyri-yaşayış sahələrini icarəyə vermək, texniki vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq, yanğın təhlükəsizliyi və qüvvədə olan digər təhlükəsizlik normalarının müvafiq şəkildə saxlanılmasını təmin etməkdədir.

“ASK İdman Kompleksi” MMC

     "ASK İdman Kompleksi" MMC  2000-ci ildə AFFA tərəfindən inşa edilmiş və “Şəfa” stadiounu kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2018-ci il 02 fevral tarixində “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC tərəfindən "ASK İdman Kompleksi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti  təsis edilmiş və kompleksin idarə edilməsi ona həvalə edilmişdir. 2018-ci ilin fevral ayından etibarən kompleksin adı dəyişdirilmiş  və  “ASK Arena” adı altında fəaliyyətinə davam etmişdir.

    Kompleksin tərkibinə daxil olan meydançanın tutumu 8125 nəfərdir. Arena futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən “Keşlə” futbol klubunun ev oyunları meydançası kimi istifadə olunur. Arenanın ərazisində futbol meydançaları, hovuz, fitnes mərkəzi, Milli Karate Federasiyası, karate idman zalları, boks üçün zal, ofis mərkəzləri, beynəlxalq standartlara cavabverən 4 ulduzlu “Avenue” oteli, geniş otaqlı apartamentlər, 3    mərtəbədən ibarət geniş mətbəxli restoran və əyləncə mərkəzləri yerləşir.

“ASK İnşaat” MMC

     “ASK İnşaat” MMC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin tikinti və tikinti məhsullarının istehsalı şöbəsinin funksiyasına uyğun olaraq aparılan layihələndirmə və tikinti-quraşdırma işlərinə texniki nəzarəti həyata keçirir. 

      2018-ci ildə “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-yə Balakən rayonu, Hənifə kəndində 2 ha torpaq sahəsi ayrılmış və həmin ərazidə ümumi gücü 540 ton olan 60 kameralıq  “Balakən Tütün İstehsalı və Emalı” məntəqəsi  inşa olunmuşdur.

     2018-ci ildə “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC tərəfindən “Azərpambıq ASK” MMC üçün  Biləsuvar Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 2 ədəd, Ağcabədi Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 4 ədəd, Saatlı Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 1 ədəd və Beyləqan Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 4 ədəd pambıq taya yerləri  tikilib tam başa     çatdırılmışdır.

     Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14 ünvanında yerləşən “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin müasir dövrün tələblərinə cavab verən yeni inzibati binası istifadəyə verilib. Binanın ümumi tikinti sahəsi 8942m² olmaqla 5 yerüstü mərtəbədən və 2 yeraltı mərtəbəli  avtomobil dayanacağından ibarətdir. İnzibati və xidməti iş otaqlarından ibarət binanın 4 və 5-ci  mərtəbələri  Korporasiyanın ofis sahəsi, 1-3-cü  mərtəbələri isə ofis və biznes sahələrinin icarəsi üçün nəzərdə tutulub.

     Hazırda 2018-ci ilin oktyabr ayında tikintisinə başlanılmış Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Salyan şosesi, 25-ci km ünvanında yerləşən “ASK Şüşə” MMC-nin 1-ci soba sexi  üçün  ölçüləri 132x60m olan “Hazır məhsul anbarı”nın tikinti-gücləndirmə işləri  aparılır. Anbarın tikinti-quraşdırma işlərinin başa çatdırılması 2019-cu ilin 1-ci yarımilliyinə nəzərdə tutulmuşdur.

“ASK İzolit” MMC

     Azərbaycan Respublikası Mingəçevir şəhərində yerləşən “Azərelektroizolit” zavodunun bazasında yaradılmışdır. Elektroizolyasiya materiallarının istehsalçısı olan bu müəssisənin məhsullarından iqtisadiyyatın bir çox sahələrində geniş istifadə olunur.

    Hazırda müəssisədə diametri 16 mm-dən 630 mm-dək olan polimer borular, 700 mm-dən 2000 mm-dək diametrli şüşə-plastik borular, 4mm - 32mm diametrdə və istənilən uzunluqda kompozit polimer armaturlar buraxılır. Zavodun istehsal xətlərində ayda 2,5-2,7 milyon manatlıq məhsul istehsal oluna bilər.

“ASK Şəki Kərpic” zavodu

     “ASK Şəki Kərpic” zavodunun  istehsal gücü ildə 30 milyon ədəd kərpic təşkil edir. Hazırda zavodda 10 növ kərpic istehsal olunur. Zavodun xammal təminatı “Şəki Kərpic” zavodu və Şəki rayonu Daşüz Bələdiyyəsi arasında bağlanılmış icarə müqaviləsinə əsasən icarəyə götürülmüş 10 ha torpaq sahəsində yerləşən gil yatağından təmin olunur. Zavodda 76 nəfər işçi çalışır. İstehsal olunan məhsullar üçün Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən Uyğunluq Sertifikatı alınmışdır.

“ASK Aqro” MMC

     “ASK Aqro” MMC   Şəki rayonunun Orta Zəyzid kəndində  fəaliyyət göstərir. Südçülük-maldarlıq üzrə  damazlıq təsərrüfatı rayonda cins maldarlığın inkişafında mühüm yer tutur. Müasir tipli bu heyvandarlıq kompleksində hazırda “Holştin-friz” (Hollandiya) cinsindən olan 1400 baş iribuynuzlu heyvan saxlanılır.  Heyvandarlıq kompleksinə böyük fermalar, sağım sexi, laboratoriya və yardımçı tiklilər daxildir. Sağım sexində quraşdırılan avadanlığın köməyi ilə bir dəfəyə 32 baş inəyin südünün ətraf mühitlə təması olmadan sağılması, toplanması, soyudulması və saxlanılması təmin olunur. Kompleksdə saatda 10 ton südün pasterize edib istehsal edilməsi üçün pendir zavodu, hər biri 500 ton tutumu olan ot saxlamaq üçün 3 ədəd talvar, silos və senaj basdırmaq üçün 6000 ton tutumu olan anbar  mövcuddur.

"ASK Şəki SES" MMC

      "ASK Şəki SES" MMC Azərbaycanın vahid enerji sisteminə qoşulmuşdur. Stansiya kompleks təyinatlıdır, Şəki şəhərinin bir hissəsinin elektrik enerjisinə və suya olan tələbatını ödəyir.

       Stansiyada təmir-yenidənqurma işləri aparılmışdır. Stansiyanın Baş su hövzəsi tam yenidən qurulmuş, Almaniyanın “WKV” şirkətindən yeni güc avadanlıqları alınmış, stansiyaya gətirilərək, quqraşdırılmış və 2008-ci ilin mart  ayında istismara verilmişdır.

      Hazırda stansiyanın gücü 1,3 mvt-dır. Yeni güc avadanlıqları istismara verildikdən sonra stansiyada elektrik enerjisi istehsalı 3 dəfə artmışdır.  Hər ay orta hesabla 600-700 min kvt saat elektrik enerjisi istehsal edilir.Yeni avadanlıqlar istifadəyə verildikdən sonra stansiyada 2008-ci ildə 5096640 kvt.saat, 2009-cu ildə 6520800 kvt.saat, 2010-cu ildə 6384000 kvt.saat, 2011-ci ildə 5044536 kvt.saat, 2012-ci ildə 5162328 kvt.saat, 2013-cü ildə 6409608 kvt.saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir.

      1 aprel 2014-cü il tarixindən etibarən satılmış elektrik enerjisinin dəyəri bağlanmış yeni müqavilə əsasında  “Qəbələ Regional Elektrik Şəbəkəsi” MMC tərəfindən ödənilir.      

  Hazırda müəssisədə 25 nəfər çalışır. Stansiyada aparılan işlər eyni zamanda Şəki şəhərinin su ilə təminatının etibarlılığını xeyli yüksəltmişdir.