“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 noyabr 2017-ci il tarixli Fərmanına əsasən yaradılmışdır.

Cəmiyyətin yaradılmasında məqsəd

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasının məqsədləri aşağıdakılardır:

  • “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanın tətbiqi ilə əlaqədar dövlət əmlakının idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmaq.
  • Korporativ idarəetmə prinsiplərinə əsaslanan hesabatlılıq və nəzarət sistemini formalaşdırmaq.
  • Dövlətə məxsus müəssisələr arasında əlverişli kooperasiya əlaqələrinin yaradılmasına və istehsal potensialının dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılmasına nail olmaq.
  • Ölkədə iqtisadiyyatın tarazlı, rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı inkişafını təmin etmək.
  • Uğurlu inkişafın təmin edilməsi üçün növbəti dövrlərdə də, müasir çağırışlar və yeni təşəbbüslər nəzərə alınmaqla, iqtisadi islahatların əsas strateji hədəflərinə uyğun bir sıra tədbirləri həyata keçirmək, o cümlədən mövcud təbii və iqtisadi resursları təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb etmək, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan əmlakları daha səmərəli idarə etmək.
  • Qeyri-neft sektorunun inkişaf sürətini artırmaq, regionlarda və bütövlükdə respublikada yeni iş yerlərinin açılması ilə işsizliyi aradan qaldırmaq, əhalinin maddi-rifah halının yüksəldirməsini təmin etmək.

Hazırda “ASK” ASC-nin nəzdində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini təmsil edən 19 törəmə müəssisə fəaliyyət göstərir.

1. “Azəralüminium”  MMC

2. "Azərpambıq ASK”  MMC,

3. “Azərtütün ASK”  MMC,

4. “Azəripək”  MMC,

5. “ASK Şüşə”  MMC,

6.  “ASK İzolit”  MMC“

7. “ASK Tekstil”  MMC ,

8. “ASK Xidmət”  MMC,

9. “ASK Security”  MMC,

10.  “ASK Şəki Şərab”  MMC,

11. "ASK Aqro" MMC,

12.  “ASK İnşaat”  MMC,

13. “ASK Şəki Kərpic” MMC,

14. “ASK Şəki Su Elektrik Stansiyası” MMC,

15. “ASK Ayaqqabı Fabriki”  MMC,

16. “ASK Əmlak” MMC ,

17. “ASK Turizm”  MMC (fəaliyyət göstərmir),

18. “ASK-Russia”  MMC (fəaliyyət göstərmir),

19. "ASK Poliqrafiya" MMC (fəaliyyət göstərmir).