Açıq tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Tökmə çuqun- 60 ton; QOST: 4832-95 24.05.2021
2 “Azəralüminium” MMC Tökmə çuqun- 60 ton; QOST: 4832-95 03.05.2021
3 “Azəralüminium” MMC Yük qaldırma kəmərləri (sıxıcı qurğu ilə) 08.12.2020
4 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı 04.12.2020
5 “ASK” ASC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC törəmə müəssisəsi olan “Azəripək” MMC-nin strategiya planının hazırlanmasına dair məsləhətçi şirkətin cəlb olunması xidmətinin 04.12.2020
6 “Azəralüminium” MMC Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polad təbəqələrin (bimetal, 235x205x40 (Polad)x12 (Al) mm) 20.11.2020
7 “Azəralüminium” MMC 40 futluq və 20 futluq konteynerlərdə alüminium rulonların ABŞ və Kanada portlarına daşınması xidmətinin 12.11.2020
8 “Azəralüminium” MMC Fərdi mühafizə vasitələri 03.11.2020
9 “Azəralüminium” MMC Yağlama soyutma mayesi (alüminium lövhələrin yayılması üçün) 30.10.2020
10 “Azəralüminium” MMC Qara və Paslanmaz metaldan məmulatlar (4 lot): 30.10.2020
11 “Azəralüminium” MMC Körpülü kranlar üçün ehtiyat hissələr 30.10.2020
12 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda Kəsici və Cilalayıcı daşlar 30.10.2020
13 “Azəralüminium” MMC M 135H markalı kompressor və ehtiyat hissələrin alışı 30.10.2020
14 “Azərpambıq ASK” MMC - lifli məhsulların preslənib qablaşdırılmasında istifadə olunacaq məftil-kəmərin satın alınması. 20.10.2020
15 “Azərpambıq ASK” MMC Kip şal dəstinin satın alınması 20.10.2020
16 “Azəralüminium” MMC Alüminium Flüoridin (AlF3) 15.10.2020
17 “Azəralüminium” MMC Gil-torpağın (Al2O3-alüminium oksidi) 07.10.2020
18 “Azəralüminium” MMC Bişirilmiş Karbon Anod Bloklarının 07.10.2020
19 “Azəralüminium” MMC İki il ərzində 220 000 ton gil-torpağın Poti portunnan hopper tipli vaqonlarla Azəraluminium MMC nin anbarına kimi daşınması xidmətinin 23.09.2020
20 “Azəralüminium” MMC Gil-torpağın (Al2O3-alüminium oksidi) 23.09.2020