Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialı karbon katod blokları və soyuq dib kütləsinin 17.05.2022
2 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton gilizlərin yük maşını ilə Lipesk(Rusiya)-Gəncə marşrutu üzrə daşınması xidmətinin 17.05.2022
3 “Azəralüminium” MMC Bryansk -Gəncə istiqametində daşıma xidmətinin satın alınması (65 maşın) 16.05.2022
4 “Azəralüminium” MMC Taxta paletlərin ISPM 15 standartına uyğun qurudulması üçün 12m3 işçi həcmli termiki emalı sobasının satınalınması. 16.05.2022
5 “Azəralüminium” MMC Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəliblərin (LZX 23.5 kq/20t) satınalınması (300 ədəd). 16.05.2022
6 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara diyircəkli yastıqların satın alınması 12.05.2022
7 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının satın alınması 12.05.2022
8 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin satın alınması 12.05.2022
9 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 12.05.2022
10 “Azəralüminium” MMC Açıq dövrü su sistemi üçün su soyutma qülləsi (3 000 000 kcal/saat) və ehtiyyat hissələrin satınalınması. 06.05.2022
11 “Azərpambıq ASK” MMC Dəri barabanların 25.04.2022
12 “Azəralüminium” MMC Polad katod millərinin (70x180x2065 mm, E-185) satınalınması 22.04.2022
13 “Azərpambıq ASK” MMC Lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 18.04.2022
14 “ASK” ASC Yaşıl neft koksunun kalsinasiyası və anod istehsalı zavodu layihəsinin qiymətləndirilməsi xidmətinin 07.04.2022
15 “ASK Şüşə” MMC 11700 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 06.04.2022
16 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-in infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ərazinin müəyyən hissəsinə qum-qırmadaş və asfalt-beton örtüyünün çəkilməsi işlərinin satın alınması 04.04.2022
17 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı - 16 ton 06.03.2022
18 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan defoliant təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
19 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan insektisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
20 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan funqisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022