Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Ferroərinti: Ferrosilisium (FeSi75)-10 ton 23.02.2023
2 “Azəralüminium” MMC Ferroərinti: ferromanqan (FeMn76)-10 ton 23.02.2023
3 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı alüminium mis külçələr ALCU50-25 ton 23.02.2023
4 “Azəralüminium” MMC 100 ton L2 markalı tökmə çuqunun QOST: 4832-95 23.02.2023
5 “ASK Şüşə” MMC 12000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 22.02.2023
6 “ASK Şüşə” MMC Selen tozu 99.5% 15.02.2023
7 “ASK Şüşə” MMC 12000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 08.02.2023
8 “Azərpambıq ASK” MMC 20 (iyirmi) ədəd dizel mühərrikli səyyar su nasoslarının 01.02.2023
9 “ASK” ASC Daşkəsən Zəylik Alunit Filizinin zənginləşdirmə, metallurji/kimyəvi emal metodlarının laboratoriya araşdırılması və pilot sınaqlarının aparılması işləri 13.01.2023
10 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 09.01.2023
11 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Defoliant təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
12 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Herbisid təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
13 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan İnsektisid təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
14 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün odadavamlı materialların satınalınması 08.12.2022
15 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün 297 ton polad katod millərinin (70x180x2065 mm, E-185) 08.12.2022
16 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialları: 433.8 ton karbon katod blokları və 172 ton soyuq dib kütləsinin 30.11.2022
17 “Azəralüminium” MMC 125 ton KA markalı (alüminium sənayesi üçün) QOST: 10561-63 Sintetik kriolitin 30.11.2022
18 “Azəralüminium” MMC 100 ton L2 markalı tökmə çuqunun QOST: 4832-95 30.11.2022
19 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lentlər və pərçim bəndlərinin satınalınması 28.11.2022
20 “Azəralüminium” MMC Masaüstü XRD cihazının (θ/θ şaquli Qoniometr, 150 mm difraktiv dairə radius; 2θ bucaq diapozonu-3̊- +150̊; 2θ bucaq dəqiqliyi; tam spektrda kənarlaşma <±0.02̊; Sermet rentgen borucuğu, 1*10mm foks;) satınalınması 28.11.2022