Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif diametrdə (polipropilen) plastik borular, keçidlər və aksesuarlarin satınalınması 04.07.2024
2 “Azəralüminium” MMC Dişli künc qoruyucu karton (qalınlıq 3mm, eni 75x75mm, uzunluq 6000mm, "AZERALUMINIUM" loqotipli) satınalınması 20.12.2023
3 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə karton gilizlərin satınalinması 14.12.2023
4 “Azəralüminium” MMC Alüminium-silikat əsaslı quru sədd materialı 12.12.2023
5 “Azəralüminium” MMC 750 ton şixtə materialı Mn75 tabletlərinin (25% flyuslu) 12.12.2023
6 “Azəralüminium” MMC Fasiləsiz yayma xəttlərinin “M274149DW/M274110” markalı radial konus diyircəkli yastıqlar 11.12.2023
7 “Azəralüminium” MMC Metalyayma dəzgahları üçün bıçaqların (Ø250 mm, Ø280 mm dairəvi bıçaqlar, aralıq halqaları və eninə kəsmə bıçaqları) satın alınması 11.12.2023
8 “Azəralüminium” MMC 600 ton KA markalı (alüminium sənayesi üçün) QOST: 10561-63 Sintetik kriolitin satınalınması 26.09.2023
9 “Azəralüminium” MMC 3000 ton (AlF3) alüminium flüoridin satınalınması 26.09.2023
10 “Azəralüminium” MMC 82 ton kalsium ftorun (CAf2) satınalınması 26.09.2023
11 “Azəralüminium” MMC Poliuretan və xrom valların bərpası xidmətinin satınalınması 26.09.2023
12 “Azəralüminium” MMC Poliuretan valların bərpası xidmətinin satınalınması 21.09.2023
13 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif növ traktorlara və texnikalara şinlərin satın alınması 28.08.2023
14 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün polad katod millərinin (2065x180x70 mm) satınalınması 02.08.2023
15 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün odadavamlı materialların satınalınması 02.08.2023
16 “Azəralüminium” MMC Əritmə-tutma və induksion sobaların, maye metal çalovlarının və axın kanallarının cari təmiri üçün odadavamlı sementlər və quru beton qarışıqların 24.07.2023
17 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialları: 734.9 ton karbon katod blokları və 240 ton soyuq dib kütləsinin 10.07.2023
18 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı kombaynlara şpindel yağının, yuyucu mayenin, həmçinin digər yağ və sürtkü materiallarının 02.06.2023
19 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Defoliant təyinatlı kimyəvi-preparatların 22.05.2023
20 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələri üçün silindrlər və təmir dəstlərinin satınalınması 15.05.2023