Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 14.07.2021
2 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqları GBLY781.7-1 -300 ƏDƏD 07.07.2021
3 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satın alınması 21.06.2021
4 “ASK Şüşə” MMC MMC DÜST 9078-84 standartında 5000 ədəd 800*1200 mm ölçülü və 35 000 ədəd 1000*1200 mm ölçülü taxta altlıqların 18.06.2021
5 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək üçün PL qidalandırıcı və TLX nəqledici (transportyor) avadanlıqların 18.06.2021
6 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı texnikalar üçün şpindel yuyucu maye və şpindel yağının 18.06.2021
7 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 14.06.2021
8 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları (xüsusi emal, İSPM 15 sertifikatlı) , (50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
9 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları,(50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
10 “ASK Şüşə” MMC 9000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 10.06.2021
11 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğular üçün ötürücü lentlərin satın alınması 09.06.2021
12 “Azəralüminium” MMC Ø135 mm Dairəvi polad ( Polad 20 , QOST 1050-2013, sortament 2590-2006) 09.06.2021
13 “Azərpambıq ASK” MMC tərəfindən “OVX-600 ehtiyyat hissələrinin satın alınması 07.06.2021
14 “Azəralüminium” MMC 24 ton L2 markalı tökmə çuqunun (QOST: 4832-95) 24.05.2021
15 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 5 - JD markalı pambıq yığan kombaynların digər ehtiyat hissələri 20.05.2021
16 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 4 - JD markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının 20.05.2021
17 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 3 - JD markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin 20.05.2021
18 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 2 - JD markalı pambıq yığan kombaynların diyircəkli yastıqların 20.05.2021
19 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 1 - JD markalı pambıq yığan kombaynların filterlərinin 20.05.2021
20 “Azəralüminium” MMC 30 tonluq əritmə (1 ədəd) və 25 tonluq tutma (1 ədəd) sobalarının odadavamlı hissələrinin əsaslı təmiri üçün tələb olunan mal-material və texniki nəzarət xidməti 08.05.2021