Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
41 “ASK Şüşə” MMC "AZCHEM" MMC Politietilenin satın alınması 56.168 AZN 09.09.2020
42 “Azərpambıq ASK” MMC "VS ENERJİ SERVİS" MMC Saatlı rayonun Əlisoltanlı kəndi ərazisində yerləşən Saatlı Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda mövcud 35/0.4kV-luq 630 kVA gücündə transformator yarımstansiyasında aparılacaq sınaq sazlanma işləri 49.572 AZN 02.02.2021
43 “Azərpambıq ASK” MMC "ZRM BEARİNG" MMC Cari təsərrüfat ilində istismar olunan avadanlıqlarda sıradan çıxmış müxtəlif ölçülərdə V-tipli ötürücü qayışların satın alınması 59.570 AZN 30.09.2021
44 “Azərpambıq ASK” MMC "Caspian Equipment Company" QSC LOT-1 MTZ modelli traktorlara və müxtəlif modelli qoşqulara şinlərin 549.617 AZN 19.08.2021
45 “Azərpambıq ASK” MMC "Caspian Equipment Company" QSC LOT-2 müxtəlif markalı texnikalar və aqreqatlar üçün şinlərin və kamerlərin satın alınması 311.858 AZN 24.08.2021
46 “Azərpambıq ASK” MMC "Kainat-print" MMC Cari təsərrüfat ilində ehtiyac olan yeni kartriclərin alınması, kartriclərin illik dolum xidmətlərinin və ehtiyat hissələrinin satın alınması 80.003 AZN 15.09.2021
47 “Azərpambıq ASK” MMC "GRAVİTY LTD" MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan qapı, pəncərə, səndviç panel və aksessuarlarının satın alınması 79.512 AZN 23.08.2021
48 “Azərpambıq ASK” MMC "GRAVİTY LTD" MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan avadanlıq və qazın satın alınması 29.947 AZN 23.08.2021
49 “Azərpambıq ASK” MMC "KM SERVİCES" MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan sərf materiallarının satın alınması 54.985 AZN 23.08.2021
50 “Azərpambıq ASK” MMC "OSTERMAN" MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurulması işlərində istifadə olunacaq tikinti materiallarının satın alınması 154.027 AZN 23.08.2021
51 “Azərpambıq ASK” MMC "MARZ" MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan yanğınsöndürmə avadanlıq və aksessuarlarının satın alınması 12.078 AZN 23.08.2021
52 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərtranss" MMC Saatlı Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 581 kVt yük artımı üçün 1000 kVA-lıq komplekt transformator məntəqəsinin tikintisi işlərinin satın alınması 245.011 AZN 23.08.2021
53 “Azərpambıq ASK” MMC "AK PİPİNG MATERİALS" MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunana müxtəlif adda metal-konstruksiya materiallarının satın alınması 110.233 AZN 23.08.2021
54 “Azərpambıq ASK” MMC "İNTERTEXNİKA" Firması 2021-ci mövsüm ilində gərəkli olan brezent örtüyün satın alınması 42.402 AZN 19.08.2021
55 “Azərpambıq ASK” MMC "BUTA SUPPLY" MMC Müxtəlif elektrik mallarının satın alınması 649.555 AZN 19.02.2021
56 “Azərpambıq ASK” MMC "KASKAD-HİDRO" MMC 30 (ədəd) fanların satınalınması 226.560 AZN 18.01.2021
57 “Azərpambıq ASK” MMC "Caspian Equipment Company" QSC Kənd təsərrüfat texnikaları, yük və minik avtımobilləri üçün akkumulyatorlar batareyasının satın alınması 112.830 AZN 19.08.2021
58 “Azərpambıq ASK” MMC "KASKAD-HİDRO" MMC Xam pambığın saxlanılması üçün 2021-ci mövsüm ilində gərəkli olan 14 ədəd sorucu fanların satın alınması 134.803 AZN 17.07.2021
59 “Azərpambıq ASK” MMC "FENIKS TEKSTIL SUPPLY" MMC Fərdi mühafizə vasitələrinin satın alınması 91.744 AZN 10.06.2021
60 “Azərpambıq ASK” MMC "ALBATROS RD" MMC Xam pambığın və texniki çiyidin daşınması xidmətinin satın alınması 354.540 AZN 18.06.2021