Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
21 “Azəralüminium” MMC Foundry Ecocer SRL flyusun satınalınması 51.840 USD 18.04.2022
22 “Azəralüminium” MMC "A4 Plaza" MMC Dəftərxana ləvazımatlarının satınalınması. 42.903 AZN 04.04.2022
23 “Azəralüminium” MMC “Gravity Ltd” MMC “Elektrik avadanlıqlarının ( transformator , mühərriklərin və s . )cari və əsaslı təmiri üçün ehtiyat hissələrin satınalınması” 66.987 AZN 21.04.2022
24 “Azəralüminium” MMC Sem-San şirkəti AlCu50 mis külçələrin satınalınması 174.000 AZN 18.04.2022
25 “Azəralüminium” MMC NORTON GROUP HOLDINGS Şixtə materialı alüminium titan bor məftil dolaqların (AlTi5B1) satınalınması 1.247.242 USD 18.04.2022
26 “ASK” ASC "Xəzərliftservis"MMC “ASK Plaza” və “ASK Villa” inzibati binalarında yerləşən 11 ədəd liftlərə illik texniki xidmətlərin satın alınması 7.009 AZN 18.04.2022
27 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC Gəncə Alüminium Kompleksinin Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodunun istehsalat sahəsi üçün asbest ucluqların satın alınması 21.500 AZN 04.04.2022
28 “Azəralüminium” MMC "Brass Group" MMC Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polad təbəqələrin (bimetal, 235x205x52 (Polad 40 mm + Alüminium 12 mm) satın alınması 112.336 AZN 12.04.2022
29 “Azəralüminium” MMC "Verdan Plus" MMC Yağlama-soyutma mayesinin süzmə parçasının (filtr) satın alınması 71.706 AZN 12.04.2022
30 “Azəralüminium” MMC Alumico FZ LLE Bişirilmiş karbon anod bloklarının satınalınması 16.900.000 USD 19.04.2022
31 “Azəralüminium” MMC Fiziki şəxs Quliyev Amil Sevindik oğlu 2 ədəd Dizel Mühərriki YC6J125Z-T20 30.600 AZN 14.04.2022
32 “Azəralüminium” MMC “Metal Servis Təmir Təchizat” MMC Körpülü elektrik kranlarına təhlükəsizlik sertifikatlarının alınması 14.160 AZN 12.04.2022
33 “Azəralüminium” MMC “Safe Transportation Services” MMC Metallurgiya avadanlıqlarına təhlükəsizlik sertifikatlarının alınması 28.320 AZN 08.04.2022
34 “Azəralüminium” MMC Best Isıcam Profilleri San.TİC.LTD.ŞTİ Profil dəzgahı üçün ehtiyyat hissələrinin satınalınması 12.646 USD 14.04.2022
35 “Azəralüminium” MMC "Brass Group" MMC Alüminium rulonların qablaşdırılması üçün müxtəlif ölçülü şəffaf sellofanların satınalınması 92.984 AZN 12.04.2022
36 “Azəralüminium” MMC "Azenerqoservis" MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda polad profnastillərin satınalınması 259.541 AZN 08.04.2022
37 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC "Kirov İskoj Kombinatı" ASC Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı 16 ton 46.635 EUR 08.04.2022
38 “ASK” ASC "İndiqo" MMC Mətbəə və çap məhsullarının satın alınması 12.587 AZN 28.03.2022
39 “Azəralüminium” MMC "Azmədənistehsal" MMC Maye metal çalovlarının və əritmə-tutma sobalarının çuqun ehtiyyat hissələrin (uc xortum, orta xortum, xortum əyrisi, çuqun plitələr (təbəqələr) satın alınması 147.010 AZN 28.02.2022
40 “Azəralüminium” MMC "Şimal Servis" QSC Qrafit rotor dəstinin satınalınması 75.048 AZN 28.03.2022