Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
181 “Azəralüminium” MMC "Şimal Servis" QSC Qrafit rotor dəstinin satınalınması 75.048 AZN 28.03.2022
182 “ASK” ASC “Fire Group” MMC “ASK Arena” idman kompleksində mövcud yanğın xəbərverici siqnalizasiya sisteminin bərpası, 1-ci tribunanın yanğın xəbərverici siqnalizasiya sistemi ilə təmin edilməsi və servis xidmətlərinin satın alınması 3.056 AZN 31.03.2022
183 “Azəralüminium” MMC "Fuad-Kimya Servis" MMC Xammal və köməkçi materialların tərkibinin təyini üçün istifadə olunan kimyəvi reaktivlər və digər laboratoriya sərf materiallarının satınalınması 27.678 AZN 04.04.2022
184 “Azəralüminium” MMC "Şimal Servis" QSC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda Dairəvi poladların (DÜİST 2590-88) satınalınması 183.046 AZN 28.03.2022
185 “Azəralüminium” MMC "Şimal Servis" QSC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda Qara metallar (şveller, armatur, altıkünclük, profil, flans və. s) satınalınması 183.046 AZN 28.03.2022
186 “Azəralüminium” MMC "Azenerqoservis" MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda polad təbəqələrin satınalınması 70.663 AZN 28.03.2022
187 “Azəralüminium” MMC "Azenerqoservis" MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda polad boruların satınalınması 149.880 AZN 28.03.2022
188 “Azəralüminium” MMC MARZ MMC Yanğınsöndürmə balonlarının doldurulub təhvil verilməsi 5.109 AZN 14.02.2022
189 “Azəralüminium” MMC Jiaozuo Jinshengwei Fluoride Chemical Industry Co., ltd Sintetik kriolitin (Na3AlF6- ağ toz; QOST:10562-63, Marka K1) satınalınması 76.080 USD 10.01.2022
190 “Azəralüminium” MMC "AZCHEM" MMC B markalı kalsiləşdirilmiş sodanın satınalınması 12.000 AZN 25.01.2022
191 “Azəralüminium” MMC Sunstone Development Co.,ltd Bişirilmiş karbon anod bloklarının satınalınması 19.000.000 USD 11.02.2022
192 “Azəralüminium” MMC "Vostok Protection" MMC Odadavamlı metallurq çəkmələrinin satın alınması 20.780 AZN 17.12.2021
193 “Azəralüminium” MMC "Ecos" MMC “Alüminium lövhələrin səthinin boymadan əvvəl təmizlənməsi üçün turşu və qələvi məhlulların satınalınması 38.645 AZN 21.01.2022
194 “Azəralüminium” MMC "Brass Group" MMC Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polad təbəqə (bimetal) 235x205x40 (Polad) x12 (Al) mm 76.700 AZN 31.01.2022
195 “Azəralüminium” MMC "Nazim 1001" MMC Cilalayıcı avadanlıqlar üçün yağlayıcı soyuducu maye (Sıxlıq @ 15°C kg/m3 (ASTM D4052 ): 0,885; Kinematik özlülük 40°C mm2/s (ASTM D445) : 28; Refraktometr indeksi (ASTM D1218): 1; Emulsiya pH 20°C (deionize su % 5 ilə) ASTM D1287: 8.57 31.860 AZN 07.01.2022
196 “Azəralüminium” MMC "Sun Food" MMC Texniki duz (Natrium xlor (NACL) 98,7%, QOST 153-41) satınalınması 37.800 AZN 30.12.2021
197 “Azəralüminium” MMC "Termo Texno İnjinierinq" MMC (Rusiya Federasiyası) ARL 9900 markalı spektral analiz avadanlığı üçün illik təmir və kalibrləmə xidməti 6.340 USD 16.04.2021
198 “Azəralüminium” MMC Luoyang Kaixuan New Material Technology Co. Ltd Elektroliz təknələrinin təmiri üçün müxtəlif növ silindrlərin və onların təmir dəstlərinin satınalınması 66.147 USD 17.03.2021
199 “Azəralüminium” MMC Spectro Analytical Instruments GmbH LAB M10 markalı spektrometrlər üçün ehtiyyat hissələr 13.475 EUR 22.02.2021
200 “Azəralüminium” MMC Toplabz GmbH ARL9900 markalı spektral analiz avadanlığı üçün ehtiyyat hissələrin satınalınması 15.205 EUR 16.04.2021