Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
181 “Azəralüminium” MMC "El6" JSC elektroliz təknə təmiri materialı karbon katod blokları və soyuq dib kütləsinin satınalınması 369.004 USD 02.08.2022
182 “Azəralüminium” MMC "ASK Şüşə" MMC Kvars qumu ГОСТ22551-2019 (0.8-16mm) satınalınması 9.912 AZN 12.08.2022
183 “Azəralüminium” MMC Changsha E-HU Machinery & Electronics Technology Co., LTD 82 ton Polad katod milləri (70x180x2065 mm) 77.900 USD 24.06.2022
184 “Azəralüminium” MMC "Ufo Dizayn" MMC Müxtəlif məhsuldarlıqlı məişət kondisonerlərinin satınalınması 42.722 AZN 25.07.2022
185 “ASK” ASC Fərdi sahibkar Mustafazadə Kənan Cavanşir oğlu “ASK Villa” inzibati binasının lociyalarının “ağlay” materialından üzlənməsinin təmiri işlərinin satın alınması 8.272 AZN 02.08.2022
186 “Azəralüminium” MMC Fiziki şəxs Quliyev Amil Sevindik oğlu Nəqliyyat təsərrüfatı üçün lazım olan alətlərin və digər materialların satınalınması 4.176 AZN 27.05.2022
187 “ASK” ASC "Infinitech" MMC Müxtəlif İT avadanlıqların satın alınması 18.666 AZN 27.07.2022
188 “ASK” ASC "Şərqmotors" MMC “ASK” ASC-nin balansında olan 5 ədəd avtonəqliyyat vasitələrinin illik texniki xidmətinin satın alınması. 18.094 AZN 27.07.2022
189 “ASK” ASC "Azintelecom" MMC "Azintelecom" şirkətinə məhsus "Data Mərkəz"də "ASK" ASC-nin infrastrukturunu yerləşdirmək üçün 47.227 AZN 09.06.2022
190 “Azəralüminium” MMC "Gravity LTD" MMC Valların cilalanması və ehtiyyat hissələrinin emalı üçün almaz karandaşların, cilalayıcı və kəsici daşların satınalınması 31.114 AZN 15.07.2022
191 “Azəralüminium” MMC "Azenerqoservis" MMC Taxta Brusların (50x100 mm və 100x100 mm, QOST 8486-86) satınalınması 878.864 AZN 15.07.2022
192 “Azəralüminium” MMC Technologies in Metallurgy s.r.o Açıq dövrü su sistemi üçün su soyutma qülləsi (3 000 000 kcal/saat) və ehtiyyat hissələri 30.406 EUR 05.07.2022
193 “Azəralüminium” MMC Aygen Mekatronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti İSPM15 tələblərinə uyğun termiki emal sobası 28.450 EUR 15.07.2022
194 “Azəralüminium” MMC "ANZ Energy" MMC Sıxılmış hava kompressorları 39.900 AZN 21.02.2022
195 “Azəralüminium” MMC Global Oilfield Solutions MMC İşçilərin yay geyimlərinin satın alınması 52.245 AZN 05.07.2022
196 “Azəralüminium” MMC Vostok-Servis Bakı QSC Fərdi mühafizə vasitələri 150.679 AZN 15.07.2022
197 “Azərpambıq ASK” MMC DCT Tarım Dış Ticaret A.Ş. John Deere markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel,dofer,washer və Padlarının satın alınması 136.972 AZN 28.06.2022
198 “Azərpambıq ASK” MMC DCT Tarım Dış Ticaret A.Ş. John Deere markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərin satın alınması 986 AZN 28.06.2022
199 “Azərpambıq ASK” MMC DCT Tarım Dış Ticaret A.Ş. John Deere markalı pambıqyığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 1.345.015 AZN 28.06.2022
200 “Azərpambıq ASK” MMC DCT Tarım Dış Ticaret A.Ş. John Deere markalı pambıqyığan kombaynlara diyircəkli yastıqların satın alınması 19.350 AZN 28.06.2022