Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Microsoft 365 Business Standard ( annual ) ədəd 139 193.8 26938.2
2 Microsoft 365 Business Basic (annual) ədəd 21 93.05 1954.05
3 Exchange Online (Plan 2) (annual) ədəd 2 124.05 248.1
4 FortiGate-100E 1 Year Unified Threat Protection S/N FG100ETK19028352 ədəd 1 2756 2756
Cəm ƏDV Yekun
31896.35 5741.343 37637.693