Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Xadimələr üçün ayaqqabı (tapoçka) cüt 90 9.8 882
2 Mühəndislər üçün qısaqol yay köynəyi ədəd 300 7.8 2340
3 Fəhlə və dəmiryolçular üçün bel nahiyəsi manjetli mahlıc yay gödəkçəsi ədəd 1000 11.5 11500
4 Laboratoriya işçilər üçün ağ xalat, şalvar və papaq dəst 50 24 1200
5 Fəhlələr və mühəndislər üçün mahlıc yay şalvarı ədəd 1300 10.5 13650
6 Mühəndislər üçün bel nahiyəsi manjetsiz, düz mahlıc yay gödəkçəsi ədəd 300 11.5 3450
7 Fəhlələr üçün düyməsiz, boyunluqsuz sadə mayka ədəd 1500 4 6000
8 Xadimələr üçün tünd göy rəngdə xalat ədəd 40 20 800
9 Odadavamlı xüsusi geyim dəsti dəst 350 34.5 12075
Cəm ƏDV Yekun
51897 9341.46 61238.46