Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 “Rubej - 20P” markalı ədəd 2 300 600
2 “Rubej-101-29 PR” ədəd 500 1.2 600
3 “Rubej-OPOP 2-35” ədəd 30 1.8 54
4 “Rubej-IPR 513 P” ədəd 20 2 40
5 “Rubej-IVEPR 12\2” ədəd 2 5 10
6 Yanğın Kabeli m 200 0.9 180
7 “ESSER İQ8” markalı ədəd 2 600 1200
8 “ESSER İQ8” markalı ədəd 2 1150 2300
9 “ESSER 802371” markalı ədəd 380 1.2 456
10 “ESSER 802371” markalı ədəd 120 65 7800
11 “ESSER 804973” markalı ədəd 25 1.8 45
12 “ESSER 804973” markalı ədəd 5 60 300
13 “ESSER 807224” markalı ədəd 15 2 30
14 “ESSER 807224” markalı ədəd 5 80 400
15 Qida mənbəyi 12V 9A ədəd 8 30 240
16 Mil kipləşdirici ədəd 1 90 90
17 Yastıq dəsti ədəd 4 150 600
18 Elektrik nasosun mufta balansı yerində deyil, balans olunmalıdır ədəd 1 50 50
19 Elektrik nasosun giriş və çıxışında, əks klapandan sonra manometrlər yoxdur ədəd 3 150 450
20 Elektrik nasosun çıxışı və əks klapan arasında təhlükəsizlik ventili yoxdur ədəd 1 340 340
Cəm ƏDV Yekun
28136.1 5064.498 33200.598