Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
141 “Azəralüminium” MMC “Greatbuild Trading Co. Ltd” Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodunun külçə konveyeri üçün ehtiyyat hissələrin satınalınmas 42.545 USD 05.11.2022
142 “Azəralüminium” MMC "Serchem İndustrial Lubricants" LLC Alüminium lövhələrin yayılması üçün yağlayıcı soyuducu mayen”ın satın alınması 174.750 USD 05.09.2022
143 “Azəralüminium” MMC "Khazar Trading Company" MMC Nasos və nasosların ehtiyyat hissələri 54.950 AZN 27.11.2022
144 “Azəralüminium” MMC "Technoil" MMC Hidravlika, mühərrik və sürtgü yağları 172.014 AZN 15.07.2023
145 “Azəralüminium” MMC "ZRM Bearing" MMC Müxtəlif növ yastıqların satınalınması 124.530 AZN 25.08.2022
146 “Azəralüminium” MMC "Azmədənistehsal" MMC Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəlib 173.460 AZN 15.07.2023
147 “Azəralüminium” MMC "Luoyang Kaixuan New Material Technology" Co. Ltd Çuqun təmizləmə qurğusunun hidravlik silindrləri 28.030 USD 26.09.2022
148 “ASK” ASC "PR Agency" MMC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin və onun törəmə cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən bəhs edən videoçarxın hazırlanması xidmətinin satın alınması 13.020 AZN 13.12.2022
149 “Azəralüminium” MMC "Şimal Servis" QSC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda qara metalların satınalınması 18.419 AZN 07.12.2022
150 “Azəralüminium” MMC "İnova mühəndislik və tədris" MMC ( MÜXTƏLİF XÜSUSİ TEXNİKALARIN ƏSASLI TƏMİRİ 35.400 AZN 08.12.2022
151 “Azəralüminium” MMC "İSS-İntegrated System Solutions" MMC ABB markalı stressometr cihazına xidmət, təmir və əməkdaşlar üçün təlim işlərinin satın alınması 17.400 EUR 12.10.2022
152 “Azəralüminium” MMC Bes Mühendislik San. ve Tic. A.Ş "Alüminium və çuqun nümunələri analiz edən LAB LAVM 10 markalı spektrolablar üçün illik təmir və kalibrasiya xidmətinin göstərilməsi 14.000 USD 04.04.2022
153 “Azəralüminium” MMC "ASK Şüşə" MMC 30 ton kvars qumunun satın alınması 9.912 AZN 28.11.2022
154 “ASK” ASC “MK İnşaat Təmir-Dzayn” MMC “ASK Plaza” inzibati binasının “passaj” hissəsinin tavanında və “ASK İdman Kompleksi”-nin ərazisində 4-cü meydançanın ətrafına çəkilmiş metal torlu hasarın təmir- bərpa işlərinin satın alınması 20.800 AZN 23.11.2022
155 “Azəralüminium” MMC "Ultra Technologies" MMC Müxtəlif İT mallar ve kompüterlərin (kompüterlər, printerlər və digər periferiya qurğuları) satın alınması 132.511 AZN 10.10.2022
156 “Azəralüminium” MMC "Brass Group" MMC Qaldırıcı mexanizimlər üçün nəzarət cihazlarının satın alınması 14.160 AZN 10.11.2022
157 “Azəralüminium” MMC “Baku Non Ferrous and Foundry Company” MMC ferrosilisiumun satınalınması 25.276 AZN 10.11.2022
158 “Azəralüminium” MMC “Caspian 2022 Corp” MMC alüminium flüoridin satınalınması 63.189 AZN 10.11.2022
159 “Azəralüminium” MMC "Vendor-Co" MMC Proqramla idarə olunan yarımavtomat torna dəzgahının satınalınması 31.742 AZN 10.11.2022
160 “Azəralüminium” MMC "Azenerqoservis" MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda qara və paslanmaz metalların (armatur, təbəqə, boru və.s) satınalınması 218.801 AZN 10.11.2022