Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Sintetik kriolit (Na3AlF6) ton 600 1513 907800
Cəm ƏDV Yekun
907800 0.18 1071204