Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yağ 5-40 litr 40 15 600
2 Yağ filteri ədəd 5 20 100
3 Yağ və Yağ filtrin dəyişdirilməsi ədəd 5 15 75
4 Hava filteri ədəd 3 20 60
5 Hava filtrin dəyişdirilməsi ədəd 3 2 6
6 Salon filteri ədəd 1 20 20
7 Salon filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 5 5
8 Yanacaq filteri ədəd 1 95 95
9 Yanacaq filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 30 30
10 Yanacaq nasosu ədəd 1 490 490
11 Yanacaq nasosun dəyişdirilməsi ədəd 1 30 30
12 Şam ədəd 8 27 216
13 Şamların dəyişdirilməsi ədəd 1 10 10
14 Mühərrikin kəmər komplekti, rolikləri dəst 1 280 280
15 Mühərrikin kəmər komplektin dəyişdirilməsi dəst 1 200 200
16 A/T yağı litr 6 38 228
17 A/T filteri ədəd 1 100 100
18 A/T yağı və A/T filtrin dəyişdirilməsi ədəd 1 50 50
19 Ön nakladka dəst 1 70 70
20 Ön nakladkanın dəyişdirilməsi dəst 1 10 10
Cəm ƏDV Yekun
26035.5 4686.39 30721.89