Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kəpənək tipli siyirtmə(QAPAQ)Du300, Pn1,6MPa Reduktorlu ədəd 4 400 1600
2 Paslanmayan kürəli kran (tam keçidli, BP-BP) DN15 (G1/2"),PN120bar ədəd 30 50 1500
3 Paslanmayan kürəli kran (tam keçidli, BP-BP) DN20 (G3/4"),PN120bar ədəd 20 60 1200
4 Əks klapan Du=200mm, Pu=16at ədəd 10 120 1200
5 Üç gedişli kran, 11b8bk, Du=15 mm ədəd 10 45 450
6 Paslanmayan polad siyirtmə Du=50 ədəd 10 420 4200
7 Kəpənək tipli (qapaq) polad siyirtmə Du=125 mm, Pu=16 at ədəd 8 85 680
8 Kəpənək tipli siyirtmə Du=40 mm,Pu=1.6 Mpa ədəd 10 38 380
9 Paslanmayan kürəli kran (tam keçidli, BP-BP) DN32 (G1.1/4") , PN 120 bar ədəd 20 70 1400
10 BÜRÜNC KÜRƏLİ KRAN 1/4",Pu=16atm ədəd 10 12 120
11 Bürünc yayli qoruyucu klapan Dn-1 1/4", Pn-1-5 atm ədəd 4 140 560
12 Yağa davamlı flənsli rezin kompensator Dn40 mm, Pn1,6 Mpa ədəd 3 40 120
13 Kəpənək tipli siyirtmə Du=150 mm, Pu=1.6 MPa ədəd 40 95 3800
14 Kəpənək tipli siyirtmə Du=200 mm, Pu=1.6 Mpa ədəd 35 180 6300
15 Kəpənək tipli siyirtmə Du=100 mm, Pu=1.6 Mpa ədəd 26 65 1690
16 Pnevmointiqalli kəpənək tipli siyirtmə Dn150,Pn1,6 ədəd 1 450 450
17 Polad əks klapan Du=40 mm, Pu=16 at ədəd 3 25 75
18 Polad əks klapan Du=50 mm, Pu=16 at ədəd 10 27 270
19 Kəpənək tipli siyirtmə (qapaq) Du=50 mm, Pu=1.6Mpa ədəd 41 40 1640
20 əks klapan Du=150 mm, Pu=16at ədəd 33 65 2145
Cəm ƏDV Yekun
75252.5 13545.45 88797.95