Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 şixtə materialı Mn75 tabletlərinin (25% flyuslu) ton 530 1580 837400
Cəm ƏDV Yekun
837400 837400