Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Alüminium ərintilər yükünün (rulon) Gəncə - Ergene (İstanbul) marşrutu üzrə daşıması Yanvar 2024-Avqust 2024 yük maşını 720 1850 1332000
Cəm ƏDV Yekun
1332000 1332000