Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Diyircək (Roll) JB2342B8.1.0 Ø240x800 səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 1 915 915
2 Diyircək (Roll) JB2342B5.2.2.0 Ø250x1850 (l = 2072 mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 1 2352 2352
3 Diyircək (Roll) JB2342B5.6.1.0 Ø320x1850 (l = 2254 mm)səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 2 2708 5416
4 Diyircək (Roll) JB2331B6.6.4.0 Ø160x1850 (l = 2394 mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 1 1166 1166
5 Diyircək (Roll) JB2230B11.5.0 Ø170x1850 (l=2164mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması ədəd 1 1450 1450
6 Diyircək Guide roll (Çertyoj: JB2230B6.5.4.0),Ø160x1850 (L=2344mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması ədəd 1 1166 1166
7 Diyircək (Roll) JB2230B12.2.2.0 Ø350x1850 (l=2240mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 1 3365 3365
8 Diyircək Guide roll (Çertyoj: JB2310B5.5.2.1.0),Ø120x1850 (L=2336mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması ədəd 2 918 1836
9 Diyircək (Roll) JB2231B6.6.5.0 Ø160x1850 (l=2140mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 1 1166 1166
10 Diyircək (Roll) JB2226B16.3.0 Ø120x1850 (l=1968mm) səthinin poliuretanla üzlənməsi,balanslanması və cilalanması. ədəd 1 905 905
11 Diyircək Ø145x1900 (Çertyoj: ASBJ-ZJ-1850-11.17) səthinin poliuretanla üzlənməsi, balanslanması və cilalanması ədəd 1 1176 1176
12 Diyircək ASBJ-HQ-1850.11.02.11.02 Ø150x1850 L=2106 səthinin poliuretanla üzlənməsi, balanslanması və cilalanması ədəd 1 1050 1050
Cəm ƏDV Yekun
3953.34 25916.34 0