Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Armatur F=12 mm QOST 34028 -2016 A 500 Ton 120.215 1050 126225.75
2 Polad təbəqə b=52mm DÜİST19903-2015 (Polad 20пс , 1600x3000mm,qalınlıq üzrə dəqiqliyi-adi (Б)) Ton 2 2000 4000
3 Polad 3 təbəqə, b=6 mm Ton 9 2000 18000
4 Polad təbəqə, b=12 mm Ton 6.84 2000 13680
5 Qaynaqsız polad boru 159x6 mm, P20 DÜİST 10704-91 m 30 45 1350
6 Yanmış məftil F= 2 mm (2 ,0 -0 - Ч -ГОСТ 3282- 74) Kq 162 3 486
7 Sveller, N 10 DÜİST 8240-88/polad 3 DÜİST 535-58 Ton 0.6 2150 1290
8 Polad ikitavr №12a гост 8239-89/polad 3 DÜİST 535-58 Ton 0.45 2200 990
9 Sinklənmiş şovsuz polad boru Du=15 mm, xarici diametr 21 mm, divar qalınlığı 2.5 mm (ГОСТ 8732-78,DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 15 4 60
10 Sinklənmis şovsuz polad boru Du=20 mm 3/4",xarici diametr 27 mm, divar qalınlığı 2.5 mm (ГОСТ 8732-78,DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 40 5 200
11 Sinklənmiş şovsuz polad boru Du=25 mm (1"),xarici diametr 34 mm, divar qalınlığı 3 mm (ГОСТ 8732-78,DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 20 6.5 130
12 Sinklənmiş şovsuz polad boru Du=32 mm (1 1/4"),xarici diametr 42 mm, divar qalınlığı 3.5 mm (ГОСТ 8732-78,DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 12 10 120
13 Sinklənmiş şovsuz polad boru Du=40 mm (1 1/2"),xarici diametr 48 mm, divar qalınlığı 3.5 mm (ГОСТ 8732-78,DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 15 12 180
14 Sinklənmiş şovsuz polad boru Du80x3,5 DÜİST 3262-75 m 25 40 1000
15 Sinklənmiş şovsuz polad dirsək Du 20 ,xarici diametr 27 mm, divar qalınlığı 2.5 mm 90° (ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001) ədəd 10 3 30
16 Sinklənmiş şovsuz polad dirsək Du 25,xarici diametr 34 mm, divar qalınlığı 3 mm 90° (ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001) ədəd 6 5 30
17 Sinklənmiş şovsuz polad dirsək Du 32, xarici diametr 42 mm, divar qalınlığı 3.5 mm 90° (ГОСТ 17375-2001,ГОСТ 30753-2001) ədəd 3 6.5 19.5
18 Sinklənmiş şovsuz polad dirsək Du 40 ,xarici diametr 48 mm, divar qalınlığı 3.5 mm 90° (ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001) ədəd 3 7 21
19 Sinklənmiş polad zolaq 40x3 DÜİST 9.307-89 ГОСТ 103-2006 m 100 15 1500
20 Polad kürəli ventil Du=20 mm,PU=16atm.(VENUS şirkəti) ədəd 4 3.8 15.2
Cəm ƏDV Yekun
185424.75 33376.455 218801.205