Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 ABB markalı stressometr cihazına xidmət, təmir və əməkdaşlar üçün təlim işlərinin satın alınması ədəd 1 17400 17400
Cəm ƏDV Yekun
17400