Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 A. ”ASK Plaza” inzibati binasının “passaj” hissəsinin tavanında təmir-bərpa işləri Tavanlarda alçipan tavaların sökülməsi m(2) 273.34 1.3 355.342
2 Tavanlarda alçipan tavaların metal karkasının sökülməsi m(2) 273.34 2.25 615.015
3 Tavandan asılan klassik elektrik işıqlandırma fonarlarının sökülməsi ədəd 6 10.2 61.2
4 Tavandan müşahidə kameralarının sökülməsi ədəd 3 9.13 27.39
5 Günbəz şəkilli təbii işıqlandırma fonarlarının "ağlay" plitələrdən ibarət dam örtüyünün üzərinə izoliyasiya məhlulunun çəkilməsi, 14 ədəd m(2) 156.94 8.1 1271.214
6 Keramik pilitələrdən ibarət dam örtüyünün üzərinə iki qat izolyasiya məhlulunun çəkilməsi m(2) 187.18 8.1 1516.158
7 Günbəz şəkilli təbii işıqlandırma fonarların ölçüləri 06x0.4 (h) metr olan PVC pəncərələrinin paket şüşələrlə şüşələnməklə təmiri ədəd 2 41.73 83.46
8 Beton tavanın boya hazırlıq işləri m(2) 430.28 7.68 3304.5504
9 Beton tavanın açıq mavi rəngli emulsiya ilə 2 qat boyanması m(2) 430.28 7.45 3205.586
10 Tavanda yeni "Led" tipli elektrik işıqlanma fonarlarının quraşdırılması ədəd 10 100.5 1005
11 Tavanda sökülmüş müşahidə kameralarının yenidən quraşdırılması ədəd 3 45.9 137.7
12 Metal ayaqaltıların quraşdırılıb sökülməsi m(2) 230.28 4.5 1036.26
13 İnşaat zibilinin toplanıb avtomaşınlarla daşınması ton 3.6 110 396
14 B. “ASK İdman Kompleksi”-nin ərazisində 4-cü meydançanın ətrafına çəkilmiş metal torlu hasarın təmir-bərpa işləri Özül üçün çalanın qazılması (1.6x1.4x0.9(h)x 3 ədəd m(3) 6.05 36.78 222.519
15 Dəmir-beton özülün düzəldilməsi, (1.2x1.4x0.2 h) +(1.0x0.8x0.8h)x 3 ədəd m(3) 2.94 290.12 852.9528
16 Armatur D16 (A3) ton 0.47 1426 670.22
17 Armatur D6 (A1) ton 0.03 1426 42.78
18 Özülün qruntla təmasda olan səthlərinin isti bitumla 2 qat sürtülməsi, 18.61 kq m(2) 23.04 8.34 192.1536
19 Hasarın gücləndirilməsi üçün 100x100x4 metal profildən qoşa dayaqların və 40x40x3 profilindən rabitələrin quraşdırılması, (7.5mx6əd.)x11.84+(8x0.4+7x1.08)x3x3.62 ton 0.68 2261.94 1538.1192
20 Metal lövhələrin, traverslərin və anker boltlarının D22 quraşdırılması, qal.10 mm, (60x60)sm x 3əd.x78.50 kq +24əd.x0.01x78.50kq + 1.2x12əd.x2.98kq ton 0.3 2556.07 766.821
Cəm ƏDV Yekun
17627.1143 3172.880574 20799.994874