Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Proqramla idarə olunan yarımavtomat torna dəzgahı. Gövdə üzrə yonma diametri: max Ф630mm,Yan support üzrə yonma diametri: max Ф350mm, Mərkəzlər arası məsafə: Max 3000mm ədəd 1 26900 26900
Cəm ƏDV Yekun
26900 4842 31742