Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik lent, Qablaşdırma üçün. (eni 25 mm, qalınlıq- 1.27-1.3 mm, 1040 N/m) metr 50000 0.2 10000
2 Plastik lent üçün qaynaq aparatı DD19A/25A ədəd 2 1800 3600
Cəm ƏDV Yekun
13600 2448 16048