Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Butyl / Butil maddəsi (7-7.5 kq) kq 10000 3.6 36000
Cəm ƏDV Yekun
36000 - 36000