Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yağlama soyutma mayesi "Petral RD" ton 46 1840 84640
Cəm ƏDV Yekun
84640 84640