Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Konik dişli reduktor, i=28,10 KN 673.01-A 10 (sol)/ Reducer KN 673.01-A ədəd 1 1521.8 1521.8
2 Konik dişli reduktor, i=28, 10 KT 673.01 mühərriklə birlikdə (sağ)/ Reducer 673.01 (including motor) ədəd 1 2020 2020
3 Gömrük xərclər/Customs fee ədəd 1 120 120
Cəm ƏDV Yekun
3661.8 3661.8