Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 "ASK Villa" inzibati binası m3 240 8 1920
2 "ASK Arena" idman kompleksi m3 360 8 2880
3 "ASK Plaza" inzibati binası m3 780 8 6240
Cəm ƏDV Yekun
11040 0 11040