Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 SWF 20 ton kran üçün nəzarət cihazı (HLX08515) ədəd 1 6000 6000
2 SWF 50 ton kran üçün nəzarət cihazı (HLX08519) ədəd 1 6000 6000
Cəm ƏDV Yekun
12000 2160 14160