Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı beton Arcast LC 155 AL/ Refractory concrete Arcast LC 155 AL Ton/mt 10 900 9000
2 Odadavamlı beton Arcast LC Super AL/ Refractory concrete Arcast LC 185 Super AL Ton/mt 1 1400 1400
3 Odadavamlı beton Inperlite Cast 1600/ Refractory concrete Inperlite Cast 1600 Ton/mt 3 600 1800
4 Odadavamlı beton Inperlite Cast 700/ Refractory concrete Inperlite Cast 700 Ton/mt 3 725 2175
5 Odadavamlı beton Morlite 40 AL/ Refractory concrete Morlite 40 AL Ton/mt 0.2 850 170
6 Kalsium silikat lövhə 25 mm/ Calsil board 25 mm M2 30 30 900
7 Kalsium silikat lövhə 50 mm/ Calsil board 50 mm M2 30 45 1350
8 Odadavamlı örtük 128/1260/25 ədəd/pcs 8 45 360
Cəm ƏDV Yekun
23778 23778