Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 70 (yetmiş) tonluq avtokran XCMG QY70KH ədəd 1 262711.86 262711.86
Cəm ƏDV Yekun
262711.86 47288.1348 309999.9948