Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Alüminium və çuqun nümunələri analiz edən LAB LAVM 10 markalı spektrolablar üçün illik təmir və kalibrasiya xidmətinin göstərilməsi ədəd 2 7000 14000
Cəm ƏDV Yekun
14000