Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 50 tonluq "КОХМА KC-6575.00.000 ПС" avtokranın kran mexanizminin əsaslı təmir edilərək təhvil verilməsi ədəd 1 19000 19000
2 LiuGong CLG766A/777A qazıcı yükləyicinin əsaslı təmir edilərək təhvil verilməsi ədəd 1 11000 11000
Cəm ƏDV Yekun
30000 5400 35400