Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dry impervious material d=2/ Quru nəm keçirməyən material d=2 ton 100 450 45000
2 Light pouring refractory d=0.8/ Alüminium silikat əsaslı yüngül odadavamlı material d=0.8 ton 12 700 8400
3 High strength impervious material d=2.2/ Yüksək möhkəmliyə malik odadamlı tökmə üçün alüminum -silikat əsaslı marerial d=2.2 ton 20 450 9000
4 FOB Qingdao transportation/ FOB Qingdao daşıma ton 132 30 3960
Cəm ƏDV Yekun
66360 66360