Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
121 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları (xüsusi emal, İSPM 15 sertifikatlı) , (50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
122 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları,(50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
123 “ASK Şüşə” MMC 9000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 10.06.2021
124 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğular üçün ötürücü lentlərin satın alınması 09.06.2021
125 “Azəralüminium” MMC Ø135 mm Dairəvi polad ( Polad 20 , QOST 1050-2013, sortament 2590-2006) 09.06.2021
126 “Azərpambıq ASK” MMC tərəfindən “OVX-600 ehtiyyat hissələrinin satın alınması 07.06.2021
127 “Azəralüminium” MMC 24 ton L2 markalı tökmə çuqunun (QOST: 4832-95) 24.05.2021
128 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 5 - JD markalı pambıq yığan kombaynların digər ehtiyat hissələri 20.05.2021
129 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 4 - JD markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının 20.05.2021
130 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 3 - JD markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin 20.05.2021
131 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 2 - JD markalı pambıq yığan kombaynların diyircəkli yastıqların 20.05.2021
132 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 1 - JD markalı pambıq yığan kombaynların filterlərinin 20.05.2021
133 “Azəralüminium” MMC 30 tonluq əritmə (1 ədəd) və 25 tonluq tutma (1 ədəd) sobalarının odadavamlı hissələrinin əsaslı təmiri üçün tələb olunan mal-material və texniki nəzarət xidməti 08.05.2021
134 “Azəralüminium” MMC Qara və paslanmaz metaldan təbəqələr 06.05.2021
135 “ASK Şüşə” MMC 2200 ton dolomitin (üyüdülmüş dolomit marka DM 20-0,10 TU-23.52-001-00285132-2010 bigbaga kalibrlənmiş) 04.05.2021
136 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq sahələrinin suvarılmasının təmin olunması üçün arx qazanın 28.04.2021
137 “Azəralüminium” MMC “Maye alüminium və alüminium ərintilərinin emal edilməsi üçün dənəvərlənmiş flüs” 27.04.2021
138 “Azəralüminium” MMC “Dəzgahlar üçün kəsici tiyələr və bıcaqlar (Alüminium təbəqələrin yanlarını kəsən Ø250 mm, Ø280 mm dairəvi disk bıçaqlar və aralıq həlqələr)” 27.04.2021
139 “ASK Şüşə” MMC 25951-83 standartına uyğun (1380*2)x(540*4)x150mkr ölçülü 82 ton, (1245*2)x(420*4)x150mkr ölçülü 8 ton polietilen örtüyün 21.04.2021
140 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Qoyma içlik 14.04.2021