Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
121 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 1 - JD markalı pambıq yığan kombaynların filterlərinin 20.05.2021
122 “Azəralüminium” MMC 30 tonluq əritmə (1 ədəd) və 25 tonluq tutma (1 ədəd) sobalarının odadavamlı hissələrinin əsaslı təmiri üçün tələb olunan mal-material və texniki nəzarət xidməti 08.05.2021
123 “Azəralüminium” MMC Qara və paslanmaz metaldan təbəqələr 06.05.2021
124 “ASK Şüşə” MMC 2200 ton dolomitin (üyüdülmüş dolomit marka DM 20-0,10 TU-23.52-001-00285132-2010 bigbaga kalibrlənmiş) 04.05.2021
125 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq sahələrinin suvarılmasının təmin olunması üçün arx qazanın 28.04.2021
126 “Azəralüminium” MMC “Maye alüminium və alüminium ərintilərinin emal edilməsi üçün dənəvərlənmiş flüs” 27.04.2021
127 “Azəralüminium” MMC “Dəzgahlar üçün kəsici tiyələr və bıcaqlar (Alüminium təbəqələrin yanlarını kəsən Ø250 mm, Ø280 mm dairəvi disk bıçaqlar və aralıq həlqələr)” 27.04.2021
128 “ASK Şüşə” MMC 25951-83 standartına uyğun (1380*2)x(540*4)x150mkr ölçülü 82 ton, (1245*2)x(420*4)x150mkr ölçülü 8 ton polietilen örtüyün 21.04.2021
129 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Qoyma içlik 14.04.2021
130 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC traktorların yüksək təzyiq yanacaq nasoslarının təmiri işlərinin 01.04.2021
131 “Azərpambıq ASK” MMC “Azərpambıq ASK” MMC 40 ədəd dizel mühərriki ilə işləyən səyyar su nasoslarının 30.03.2021
132 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC pambıq parçalar 03.03.2021
133 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC 1115 ədəd təbii dəri barabanların 25.02.2021
134 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC 2021-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan kimyəvi preparatların 24.02.2021
135 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC mişar üsulu ilə işləyən Beyləqan, Biləsuvar və Ucar zavodlarının cari təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 10.02.2021
136 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC dizel yanacağının “Azneft” İB Bakı Neft Bazasından “Azərpambıq ASK” MMC-nin bölgələrdəki zavod və məntəqələrinə daşınması işlərinin 27.01.2021
137 “Azəralüminium” MMC “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı AlTi5B1 22.01.2021
138 “Azəralüminium” MMC “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı Mn75 22.01.2021
139 “Azəralüminium” MMC “Azəralüminium” MMC Şixtə material-Mg 99 22.01.2021
140 “Azəralüminium” MMC “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı Si 441 22.01.2021