Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
81 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının satın alınması 12.05.2022
82 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin satın alınması 12.05.2022
83 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 12.05.2022
84 “Azəralüminium” MMC Açıq dövrü su sistemi üçün su soyutma qülləsi (3 000 000 kcal/saat) və ehtiyyat hissələrin satınalınması. 06.05.2022
85 “Azərpambıq ASK” MMC Dəri barabanların 25.04.2022
86 “Azəralüminium” MMC Polad katod millərinin (70x180x2065 mm, E-185) satınalınması 22.04.2022
87 “Azərpambıq ASK” MMC Lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 18.04.2022
88 “ASK” ASC Yaşıl neft koksunun kalsinasiyası və anod istehsalı zavodu layihəsinin qiymətləndirilməsi xidmətinin 07.04.2022
89 “ASK Şüşə” MMC 11700 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 06.04.2022
90 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-in infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ərazinin müəyyən hissəsinə qum-qırmadaş və asfalt-beton örtüyünün çəkilməsi işlərinin satın alınması 04.04.2022
91 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı - 16 ton 06.03.2022
92 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan defoliant təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
93 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan insektisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
94 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan funqisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
95 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan herbisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
96 “ASK Şüşə” MMC Kalsiləşdirilmiş sodanın 16.02.2022
97 “Azəralüminium” MMC 150 ton şixtə materialı Mn75 manqan tabletlərin 07.02.2022
98 “Azəralüminium” MMC 100 ton şixtə materialı Mg80 metallik maqnezium külçələrin 07.02.2022
99 “Azəralüminium” MMC 72 ton flyusun (şixtə materialı: rafinasiya reaqenti) 07.02.2022
100 “Azəralüminium” MMC 7 ton ferroərinti FeSi75 (ferrosilisium) 07.02.2022