Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
81 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları (xüsusi emal, İSPM 15 sertifikatlı) , (50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
82 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları,(50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
83 “ASK Şüşə” MMC 9000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 10.06.2021
84 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğular üçün ötürücü lentlərin satın alınması 09.06.2021
85 “Azəralüminium” MMC Ø135 mm Dairəvi polad ( Polad 20 , QOST 1050-2013, sortament 2590-2006) 09.06.2021
86 “Azərpambıq ASK” MMC tərəfindən “OVX-600 ehtiyyat hissələrinin satın alınması 07.06.2021
87 “Azəralüminium” MMC 24 ton L2 markalı tökmə çuqunun (QOST: 4832-95) 24.05.2021
88 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 5 - JD markalı pambıq yığan kombaynların digər ehtiyat hissələri 20.05.2021
89 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 4 - JD markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının 20.05.2021
90 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 3 - JD markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin 20.05.2021
91 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 2 - JD markalı pambıq yığan kombaynların diyircəkli yastıqların 20.05.2021
92 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 1 - JD markalı pambıq yığan kombaynların filterlərinin 20.05.2021
93 “Azəralüminium” MMC 30 tonluq əritmə (1 ədəd) və 25 tonluq tutma (1 ədəd) sobalarının odadavamlı hissələrinin əsaslı təmiri üçün tələb olunan mal-material və texniki nəzarət xidməti 08.05.2021
94 “Azəralüminium” MMC Qara və paslanmaz metaldan təbəqələr 06.05.2021
95 “ASK Şüşə” MMC 2200 ton dolomitin (üyüdülmüş dolomit marka DM 20-0,10 TU-23.52-001-00285132-2010 bigbaga kalibrlənmiş) 04.05.2021
96 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq sahələrinin suvarılmasının təmin olunması üçün arx qazanın 28.04.2021
97 “Azəralüminium” MMC “Maye alüminium və alüminium ərintilərinin emal edilməsi üçün dənəvərlənmiş flüs” 27.04.2021
98 “Azəralüminium” MMC “Dəzgahlar üçün kəsici tiyələr və bıcaqlar (Alüminium təbəqələrin yanlarını kəsən Ø250 mm, Ø280 mm dairəvi disk bıçaqlar və aralıq həlqələr)” 27.04.2021
99 “ASK Şüşə” MMC 25951-83 standartına uyğun (1380*2)x(540*4)x150mkr ölçülü 82 ton, (1245*2)x(420*4)x150mkr ölçülü 8 ton polietilen örtüyün 21.04.2021
100 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Qoyma içlik 14.04.2021