Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
81 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı - 16 ton 06.03.2022
82 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan defoliant təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
83 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan insektisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
84 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan funqisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
85 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan herbisid təyinatlı kimyəvi preparatların satın alınması 05.03.2022
86 “ASK Şüşə” MMC Kalsiləşdirilmiş sodanın 16.02.2022
87 “Azəralüminium” MMC 150 ton şixtə materialı Mn75 manqan tabletlərin 07.02.2022
88 “Azəralüminium” MMC 100 ton şixtə materialı Mg80 metallik maqnezium külçələrin 07.02.2022
89 “Azəralüminium” MMC 72 ton flyusun (şixtə materialı: rafinasiya reaqenti) 07.02.2022
90 “Azəralüminium” MMC 7 ton ferroərinti FeSi75 (ferrosilisium) 07.02.2022
91 “Azəralüminium” MMC 7 ton ferroərinti FeMn78 (ferromanqan) 07.02.2022
92 “Azəralüminium” MMC 245.52 ton şixtə materialı AlTi5B1 alüminium titan bor məftil dolaqların 07.02.2022
93 “Azəralüminium” MMC 12 ton şixtə materialı AlCu50 mis külçələrin 07.02.2022
94 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölülü karton gilizlərin satın alınması 01.02.2022
95 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton gilizlər 10.01.2022
96 “Azəralüminium” MMC KARTON TƏBƏQƏ VƏ KARTON QUTULARIN SATINALINMASI (ГОСТ Р 52901-2007 tip T11) 13.12.2021
97 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lent (QOST 3560-73; eni 31.75mm, qalınlıq 0.89 mm,dartılma gücü 780N/mm2) və pərçim bəndlərinin satınalınması 01.12.2021
98 “Azəralüminium” MMC 60 ton Sintetik Kriolitin (Na3AlF6- ağ toz; QOST:10562-63, Marka K1) 29.11.2021
99 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğuları üçün ötürücü lentlərin 11.11.2021
100 “Azəralüminium” MMC şixtə materialı Mg 90 (99.9%)- 50 ton Metallik maqnezium külçələrin satınalınması 25.08.2021