Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
181 “Azərtütün ASK” MMC tütün kiplərinin bağlanmasında istifadə olunacaq 50 (əlli) top cutun təkliflər sorğusu metodu ilə satın alınması 10.07.2019
182 “Azərtütün ASK” MMC Zaqatala şəhərindən Belarus Respublikasının Qrodno şəhərinə 500 ton tütünün daşınması xidmətini 08.07.2019
183 “ASK Heyvandarlıq” MMC 6000 ton siloluq qarğıdalı 08.07.2019
184 “ASK Şüşə” MMC Natrium Sulfatın 04.07.2019
185 “ASK Heyvandarlıq” MMC 2200 ton yonca otunun 02.07.2019
186 “Azərtütün ASK” MMC Zaqatala, Qax, Şəki və Balakən rayonlarındakı məntəqələrində elektrik yükləyiciləri (elektrokarlar) üçün ehtiyyat hissələrini 22.06.2019
187 “Azərpambıq ASK” MMC üçün 150 ədəd WinPro 10 SNGL OLP NL Leganization GetGenuide wCOA və 150 ədəd Office365 premium lisenziyasının 19.06.2019
188 “ASK” ASC Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Lev Tolstoy və Həzi Aslanov küçələrinin arasındakı 345-ci məhəllədə 5+mansard mərtəbəli yaşayış binasının layihələndirilməsi işlərinin 13.06.2019
189 “Azərpambıq ASK” MMC zavod və məntəqələrində istifadə olunan bütün modelli kombayn və traktorlarda, avtoyükləyicilərdə, minik və yük avtomobillərində, qoşqularda istifadə olunan şinlərin 07.06.2019
190 “Azərtütün ASK” MMC tütün bitkisinin yan zoğlarının inkişafını dayandırmaq üçün tətbiq olunan “N-dekanol” tərkibli inqibitor dərmanının alınması 31.05.2019
191 “Azərtütün ASK” MMC Şəki rayonu, Çələbixan qəsəbəsində TİEM-nin 30 ədəd müasir odlaqurutma kameraları quraşdırmaqla yenidən qurulması işinin 31.05.2019
192 “Azərpambıq ASK” MMC Minik və yük avtomobillərində, həmçinin emal sahələrində istismar olunan maşın və avadanlıqlarda istifadə olunan sürtgü materiallarının 30.05.2019
193 “Azərpambıq ASK” MMC üçün 150 ədəd WinPro 10 SNGL OLP NL Leganization GetGenuide wCOA və 150 ədəd Office365 premium lisenziyasının 20.05.2019
194 “ASK Heyvandarlıq” MMC 2200 ton yonca otunun 14.05.2019
195 “Azərpambıq ASK” MMC emalı sürətləndirmək məqsədi ilə Ağcabədi PİEZ-da olan 3656 ton xam pambığın Beyləqan PİEZ-na və İmişli PİTM-də olan 2552 ton xam-pambığın Şirvan PEZ-na daşınması üçün 13.05.2019
196 “Azəralüminium” MMC Aluminium Rulonlar yükünün(~600 ton 30 ədəd 20 futluq və 40 futluq konteyner) Gəncə sahəsindən – ABŞ (1-ci istiqamət- LONG BEACH (LA); 2-ci istiqamət - CHICAGO) şərti ilə daşınması 10.05.2019
197 “Azəralüminium” MMC 50 ton AlTi5B1 ŞİXTƏ MATERİAL 08.05.2019
198 “Azəralüminium” MMC 216 ton AlMn75 ŞİXTƏ MATERİAL 08.05.2019
199 “ASK Heyvandarlıq” MMC 530 ton qarğıdalı dəninin alınması üçün 04.05.2019
200 “Azəralüminium” MMC 24ton AlCr80 ŞİXTƏ MATERİALI 01.05.2019