Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
21 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 5 - JD markalı pambıq yığan kombaynların digər ehtiyat hissələri 20.05.2021
22 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 4 - JD markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının 20.05.2021
23 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 3 - JD markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin 20.05.2021
24 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 2 - JD markalı pambıq yığan kombaynların diyircəkli yastıqların 20.05.2021
25 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 1 - JD markalı pambıq yığan kombaynların filterlərinin 20.05.2021
26 “Azəralüminium” MMC 30 tonluq əritmə (1 ədəd) və 25 tonluq tutma (1 ədəd) sobalarının odadavamlı hissələrinin əsaslı təmiri üçün tələb olunan mal-material və texniki nəzarət xidməti 08.05.2021
27 “Azəralüminium” MMC Qara və paslanmaz metaldan təbəqələr 06.05.2021
28 “ASK Şüşə” MMC 2200 ton dolomitin (üyüdülmüş dolomit marka DM 20-0,10 TU-23.52-001-00285132-2010 bigbaga kalibrlənmiş) 04.05.2021
29 “Azərpambıq ASK” MMC Pambıq sahələrinin suvarılmasının təmin olunması üçün arx qazanın 28.04.2021
30 “Azəralüminium” MMC “Maye alüminium və alüminium ərintilərinin emal edilməsi üçün dənəvərlənmiş flüs” 27.04.2021
31 “Azəralüminium” MMC “Dəzgahlar üçün kəsici tiyələr və bıcaqlar (Alüminium təbəqələrin yanlarını kəsən Ø250 mm, Ø280 mm dairəvi disk bıçaqlar və aralıq həlqələr)” 27.04.2021
32 “ASK Şüşə” MMC 25951-83 standartına uyğun (1380*2)x(540*4)x150mkr ölçülü 82 ton, (1245*2)x(420*4)x150mkr ölçülü 8 ton polietilen örtüyün 21.04.2021
33 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Qoyma içlik 14.04.2021
34 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC traktorların yüksək təzyiq yanacaq nasoslarının təmiri işlərinin 01.04.2021
35 “Azərpambıq ASK” MMC “Azərpambıq ASK” MMC 40 ədəd dizel mühərriki ilə işləyən səyyar su nasoslarının 30.03.2021
36 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC pambıq parçalar 03.03.2021
37 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC 1115 ədəd təbii dəri barabanların 25.02.2021
38 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC 2021-сi təsərrüfat ilində əkilmiş pambıq çiyidlərinin becərilməsində tələb olunan kimyəvi preparatların 24.02.2021
39 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC mişar üsulu ilə işləyən Beyləqan, Biləsuvar və Ucar zavodlarının cari təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 10.02.2021
40 “Azərpambıq ASK” MMC "Azərpambıq ASK" MMC dizel yanacağının “Azneft” İB Bakı Neft Bazasından “Azərpambıq ASK” MMC-nin bölgələrdəki zavod və məntəqələrinə daşınması işlərinin 27.01.2021