Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
21 “Azəralüminium” MMC Alüminium lövhələrinin yayılması üçün yağlayıcı soyuducu mayenin satınalınması. 07.04.2023
22 “Azəralüminium” MMC Ferroərinti: Ferrosilisium (FeSi75)-10 ton 23.02.2023
23 “Azəralüminium” MMC Ferroərinti: ferromanqan (FeMn76)-10 ton 23.02.2023
24 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı alüminium mis külçələr ALCU50-25 ton 23.02.2023
25 “Azəralüminium” MMC 100 ton L2 markalı tökmə çuqunun QOST: 4832-95 23.02.2023
26 “ASK Şüşə” MMC 12000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 22.02.2023
27 “ASK Şüşə” MMC Selen tozu 99.5% 15.02.2023
28 “ASK Şüşə” MMC 12000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 08.02.2023
29 “Azərpambıq ASK” MMC 20 (iyirmi) ədəd dizel mühərrikli səyyar su nasoslarının 01.02.2023
30 “ASK” ASC Daşkəsən Zəylik Alunit Filizinin zənginləşdirmə, metallurji/kimyəvi emal metodlarının laboratoriya araşdırılması və pilot sınaqlarının aparılması işləri 13.01.2023
31 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 09.01.2023
32 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Defoliant təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
33 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Herbisid təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
34 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan İnsektisid təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
35 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün odadavamlı materialların satınalınması 08.12.2022
36 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün 297 ton polad katod millərinin (70x180x2065 mm, E-185) 08.12.2022
37 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialları: 433.8 ton karbon katod blokları və 172 ton soyuq dib kütləsinin 30.11.2022
38 “Azəralüminium” MMC 125 ton KA markalı (alüminium sənayesi üçün) QOST: 10561-63 Sintetik kriolitin 30.11.2022
39 “Azəralüminium” MMC 100 ton L2 markalı tökmə çuqunun QOST: 4832-95 30.11.2022
40 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lentlər və pərçim bəndlərinin satınalınması 28.11.2022