Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
21 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrinin 01.05.2023
22 “Azəralüminium” MMC Soyuq yayma və isti yayma sexi üçün müxtəlif növ və ölçüdə vallar və diyircəklərin satinalinmasina 26.04.2023
23 “Azəralüminium” MMC Proqramla idarə olunan yarımavtomat torna dəzgahı (gövdə üzrə yonma diametri: max Ф630mm, Yan support üzrə yonma diametri: max Ф350mm; işçi uzunluq: 3000 mm;) 26.04.2023
24 “Azəralüminium” MMC Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polad təbəqələrin (bimetal, 235x205x52 (Polad 40mm +Al 12mm) 26.04.2023
25 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqlarının (cizgi: GBLY781.7-1) 26.04.2023
26 “Azəralüminium” MMC Dolaq qablaşdırma maşın dəsti (eni 750-1650 mm, daxili diametr 500-550 mm, xarici diametr 100-1750 mm alüminium dolaqların qablaşdırılması üçün) 26.04.2023
27 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lent və pərçim bəndlərinin satınalınması 26.04.2023
28 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin və kağız bükümünün satınalınması 26.04.2023
29 “Azərpambıq ASK” MMC Mişar üsulu ilə işləyən Beyləqan, Biləsuvar və Ucar zavodlarının cari təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması 25.04.2023
30 “Azərpambıq ASK” MMC 10 (on) ədəd dizel mühərrikli səyyar su nasoslarının 20.04.2023
31 “Azəralüminium” MMC Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəliblərin (LZX 23.5 kq/20t) satınalınması 07.04.2023
32 “Azəralüminium” MMC Alüminium lövhələrinin yayılması üçün yağlayıcı soyuducu mayenin satınalınması. 07.04.2023
33 “Azəralüminium” MMC Ferroərinti: Ferrosilisium (FeSi75)-10 ton 23.02.2023
34 “Azəralüminium” MMC Ferroərinti: ferromanqan (FeMn76)-10 ton 23.02.2023
35 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı alüminium mis külçələr ALCU50-25 ton 23.02.2023
36 “Azəralüminium” MMC 100 ton L2 markalı tökmə çuqunun QOST: 4832-95 23.02.2023
37 “ASK Şüşə” MMC 12000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 22.02.2023
38 “ASK Şüşə” MMC Selen tozu 99.5% 15.02.2023
39 “ASK Şüşə” MMC 12000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 08.02.2023
40 “Azərpambıq ASK” MMC 20 (iyirmi) ədəd dizel mühərrikli səyyar su nasoslarının 01.02.2023