Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
61 “Azəralüminium” MMC 7 ton ferroərinti FeSi75 (ferrosilisium) 07.02.2022
62 “Azəralüminium” MMC 7 ton ferroərinti FeMn78 (ferromanqan) 07.02.2022
63 “Azəralüminium” MMC 245.52 ton şixtə materialı AlTi5B1 alüminium titan bor məftil dolaqların 07.02.2022
64 “Azəralüminium” MMC 12 ton şixtə materialı AlCu50 mis külçələrin 07.02.2022
65 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölülü karton gilizlərin satın alınması 01.02.2022
66 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton gilizlər 10.01.2022
67 “Azəralüminium” MMC KARTON TƏBƏQƏ VƏ KARTON QUTULARIN SATINALINMASI (ГОСТ Р 52901-2007 tip T11) 13.12.2021
68 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lent (QOST 3560-73; eni 31.75mm, qalınlıq 0.89 mm,dartılma gücü 780N/mm2) və pərçim bəndlərinin satınalınması 01.12.2021
69 “Azəralüminium” MMC 60 ton Sintetik Kriolitin (Na3AlF6- ağ toz; QOST:10562-63, Marka K1) 29.11.2021
70 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğuları üçün ötürücü lentlərin 11.11.2021
71 “Azəralüminium” MMC şixtə materialı Mg 90 (99.9%)- 50 ton Metallik maqnezium külçələrin satınalınması 25.08.2021
72 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 17.08.2021
73 “Azərpambıq ASK” MMC Mişar üsulu ilə işləyən zavodların cari təmiri üçün ehtiyat hissələrin 13.08.2021
74 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 14.07.2021
75 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqları GBLY781.7-1 -300 ƏDƏD 07.07.2021
76 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satın alınması 21.06.2021
77 “ASK Şüşə” MMC MMC DÜST 9078-84 standartında 5000 ədəd 800*1200 mm ölçülü və 35 000 ədəd 1000*1200 mm ölçülü taxta altlıqların 18.06.2021
78 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək üçün PL qidalandırıcı və TLX nəqledici (transportyor) avadanlıqların 18.06.2021
79 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı texnikalar üçün şpindel yuyucu maye və şpindel yağının 18.06.2021
80 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 14.06.2021