Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
61 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-ci il iplik sektoru üçün gərəkli olan sərf materiallarının (çuvalların) 30.06.2022
62 “Azərpambıq ASK” MMC Mişar üsulu ilə işləyən zavodların cari təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 30.06.2022
63 “Azəralüminium” MMC Bəldə port Diliskelesi, Türkiye - Gəncə Azərbaycan marşrutu üzrə gəmi ilə daxil olmuş 3000 ton bişmiş anodlar yükünün daşımasını 24.06.2022
64 “Azərpambıq ASK” MMC 2022-ci il iplik sektoru üçün gərəkli olan sərf materiallarının (konusvari bobbinlər) 07.06.2022
65 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialı karbon katod blokları və soyuq dib kütləsinin 17.05.2022
66 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton gilizlərin yük maşını ilə Lipesk(Rusiya)-Gəncə marşrutu üzrə daşınması xidmətinin 17.05.2022
67 “Azəralüminium” MMC Bryansk -Gəncə istiqametində daşıma xidmətinin satın alınması (65 maşın) 16.05.2022
68 “Azəralüminium” MMC Taxta paletlərin ISPM 15 standartına uyğun qurudulması üçün 12m3 işçi həcmli termiki emalı sobasının satınalınması. 16.05.2022
69 “Azəralüminium” MMC Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəliblərin (LZX 23.5 kq/20t) satınalınması (300 ədəd). 16.05.2022
70 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara diyircəkli yastıqların satın alınması 12.05.2022
71 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının satın alınması 12.05.2022
72 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin satın alınması 12.05.2022
73 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 12.05.2022
74 “Azəralüminium” MMC Açıq dövrü su sistemi üçün su soyutma qülləsi (3 000 000 kcal/saat) və ehtiyyat hissələrin satınalınması. 06.05.2022
75 “Azərpambıq ASK” MMC Dəri barabanların 25.04.2022
76 “Azəralüminium” MMC Polad katod millərinin (70x180x2065 mm, E-185) satınalınması 22.04.2022
77 “Azərpambıq ASK” MMC Lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 18.04.2022
78 “ASK” ASC Yaşıl neft koksunun kalsinasiyası və anod istehsalı zavodu layihəsinin qiymətləndirilməsi xidmətinin 07.04.2022
79 “ASK Şüşə” MMC 11700 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 06.04.2022
80 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-in infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ərazinin müəyyən hissəsinə qum-qırmadaş və asfalt-beton örtüyünün çəkilməsi işlərinin satın alınması 04.04.2022