Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
101 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 17.08.2021
102 “Azərpambıq ASK” MMC Mişar üsulu ilə işləyən zavodların cari təmiri üçün ehtiyat hissələrin 13.08.2021
103 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 14.07.2021
104 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqları GBLY781.7-1 -300 ƏDƏD 07.07.2021
105 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satın alınması 21.06.2021
106 “ASK Şüşə” MMC MMC DÜST 9078-84 standartında 5000 ədəd 800*1200 mm ölçülü və 35 000 ədəd 1000*1200 mm ölçülü taxta altlıqların 18.06.2021
107 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək üçün PL qidalandırıcı və TLX nəqledici (transportyor) avadanlıqların 18.06.2021
108 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı texnikalar üçün şpindel yuyucu maye və şpindel yağının 18.06.2021
109 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 14.06.2021
110 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları (xüsusi emal, İSPM 15 sertifikatlı) , (50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
111 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları,(50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
112 “ASK Şüşə” MMC 9000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 10.06.2021
113 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğular üçün ötürücü lentlərin satın alınması 09.06.2021
114 “Azəralüminium” MMC Ø135 mm Dairəvi polad ( Polad 20 , QOST 1050-2013, sortament 2590-2006) 09.06.2021
115 “Azərpambıq ASK” MMC tərəfindən “OVX-600 ehtiyyat hissələrinin satın alınması 07.06.2021
116 “Azəralüminium” MMC 24 ton L2 markalı tökmə çuqunun (QOST: 4832-95) 24.05.2021
117 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 5 - JD markalı pambıq yığan kombaynların digər ehtiyat hissələri 20.05.2021
118 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 4 - JD markalı pambıq yığan kombaynların ön yığım aparatında işlənilən şpindel, dofer, washer və Padlarının 20.05.2021
119 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 3 - JD markalı pambıq yığan kombaynların kəmərlərinin 20.05.2021
120 “Azərpambıq ASK” MMC Lot 2 - JD markalı pambıq yığan kombaynların diyircəkli yastıqların 20.05.2021