Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
101 “Azəralüminium” MMC 7 ton ferroərinti FeMn78 (ferromanqan) 07.02.2022
102 “Azəralüminium” MMC 245.52 ton şixtə materialı AlTi5B1 alüminium titan bor məftil dolaqların 07.02.2022
103 “Azəralüminium” MMC 12 ton şixtə materialı AlCu50 mis külçələrin 07.02.2022
104 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölülü karton gilizlərin satın alınması 01.02.2022
105 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton gilizlər 10.01.2022
106 “Azəralüminium” MMC KARTON TƏBƏQƏ VƏ KARTON QUTULARIN SATINALINMASI (ГОСТ Р 52901-2007 tip T11) 13.12.2021
107 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lent (QOST 3560-73; eni 31.75mm, qalınlıq 0.89 mm,dartılma gücü 780N/mm2) və pərçim bəndlərinin satınalınması 01.12.2021
108 “Azəralüminium” MMC 60 ton Sintetik Kriolitin (Na3AlF6- ağ toz; QOST:10562-63, Marka K1) 29.11.2021
109 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğuları üçün ötürücü lentlərin 11.11.2021
110 “Azəralüminium” MMC şixtə materialı Mg 90 (99.9%)- 50 ton Metallik maqnezium külçələrin satınalınması 25.08.2021
111 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 17.08.2021
112 “Azərpambıq ASK” MMC Mişar üsulu ilə işləyən zavodların cari təmiri üçün ehtiyat hissələrin 13.08.2021
113 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 14.07.2021
114 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqları GBLY781.7-1 -300 ƏDƏD 07.07.2021
115 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satın alınması 21.06.2021
116 “ASK Şüşə” MMC MMC DÜST 9078-84 standartında 5000 ədəd 800*1200 mm ölçülü və 35 000 ədəd 1000*1200 mm ölçülü taxta altlıqların 18.06.2021
117 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək üçün PL qidalandırıcı və TLX nəqledici (transportyor) avadanlıqların 18.06.2021
118 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı texnikalar üçün şpindel yuyucu maye və şpindel yağının 18.06.2021
119 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 14.06.2021
120 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları (xüsusi emal, İSPM 15 sertifikatlı) , (50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021