Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
41 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrin satın alınması 09.01.2023
42 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Defoliant təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
43 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Herbisid təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
44 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan İnsektisid təyinatlı kimyəvi-preparatların 05.01.2023
45 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün odadavamlı materialların satınalınması 08.12.2022
46 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün 297 ton polad katod millərinin (70x180x2065 mm, E-185) 08.12.2022
47 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialları: 433.8 ton karbon katod blokları və 172 ton soyuq dib kütləsinin 30.11.2022
48 “Azəralüminium” MMC 125 ton KA markalı (alüminium sənayesi üçün) QOST: 10561-63 Sintetik kriolitin 30.11.2022
49 “Azəralüminium” MMC 100 ton L2 markalı tökmə çuqunun QOST: 4832-95 30.11.2022
50 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lentlər və pərçim bəndlərinin satınalınması 28.11.2022
51 “Azəralüminium” MMC Masaüstü XRD cihazının (θ/θ şaquli Qoniometr, 150 mm difraktiv dairə radius; 2θ bucaq diapozonu-3̊- +150̊; 2θ bucaq dəqiqliyi; tam spektrda kənarlaşma <±0.02̊; Sermet rentgen borucuğu, 1*10mm foks;) satınalınması 28.11.2022
52 “Azəralüminium” MMC Alüminium Oksid kürəciklərin (ø20 mm, kimyəvi tərkibi -%65-75 al2o3; sıxlığı 2.35 g/cm3) satınalınmasını 28.11.2022
53 “Azəralüminium” MMC Polipropilen örtüklü korroziyaya qarşı kağızın ( 140q/м2) satınalınması. 28.11.2022
54 “Azərpambıq ASK” MMC 36 ədəd kotanın 10.11.2022
55 “Azərpambıq ASK” MMC 16 ədəd LLİ-2OTYTL-2 PTA modelli 5 tonluq yanacaq daşıyan tankerlərə ehtiyat hissələrinin satın alınması 03.11.2022
56 “Azəralüminium” MMC Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodunun külçə konveyeri üçün ehtiyyat hissələrin 11.10.2022
57 “Azərpambıq ASK” MMC “Azərpambıq ASK” MMC "ASK Villa" binasının 1-ci və 2-ci mərtəbələrində "Azərpambıq ASK" MMC-nin yerləşdirilməsi məqsədi ilə yerinə yetiriləcək təmir-tikinti, elektrik və rabitə işlərinin 07.10.2022
58 “Azərpambıq ASK” MMC 1 (bir) ədəd SUV tipli avtomobilin 26.09.2022
59 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satınalınması 31.08.2022
60 “Azəralüminium” MMC 3264 ton bişirilmiş anod blokların Çin Xalq Respublikasının “Qujing" şəhərindən dəmir yolu vasitəsi ilə Gəncə stansiyasına konteynerlərlə daşınması xidmətinin 25.08.2022