Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC 600 ton KA markalı (alüminium sənayesi üçün) QOST: 10561-63 Sintetik kriolitin satınalınması 26.09.2023
2 “Azəralüminium” MMC 3000 ton (AlF3) alüminium flüoridin satınalınması 26.09.2023
3 “Azəralüminium” MMC 82 ton kalsium ftorun (CAf2) satınalınması 26.09.2023
4 “Azəralüminium” MMC Poliuretan və xrom valların bərpası xidmətinin satınalınması 26.09.2023
5 “Azəralüminium” MMC Poliuretan valların bərpası xidmətinin satınalınması 21.09.2023
6 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif növ traktorlara və texnikalara şinlərin satın alınması 28.08.2023
7 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün polad katod millərinin (2065x180x70 mm) satınalınması 02.08.2023
8 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələrinin əsaslı təmiri üçün odadavamlı materialların satınalınması 02.08.2023
9 “Azəralüminium” MMC Əritmə-tutma və induksion sobaların, maye metal çalovlarının və axın kanallarının cari təmiri üçün odadavamlı sementlər və quru beton qarışıqların 24.07.2023
10 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknə təmiri materialları: 734.9 ton karbon katod blokları və 240 ton soyuq dib kütləsinin 10.07.2023
11 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı kombaynlara şpindel yağının, yuyucu mayenin, həmçinin digər yağ və sürtkü materiallarının 02.06.2023
12 “Azərpambıq ASK” MMC 2023-сü il mövsümündə pambıq istehsalında tələb olunan Defoliant təyinatlı kimyəvi-preparatların 22.05.2023
13 “Azəralüminium” MMC Elektroliz təknələri üçün silindrlər və təmir dəstlərinin satınalınması 15.05.2023
14 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı pambıq yığan kombaynlara ehtiyat hissələrinin 01.05.2023
15 “Azəralüminium” MMC Soyuq yayma və isti yayma sexi üçün müxtəlif növ və ölçüdə vallar və diyircəklərin satinalinmasina 26.04.2023
16 “Azəralüminium” MMC Proqramla idarə olunan yarımavtomat torna dəzgahı (gövdə üzrə yonma diametri: max Ф630mm, Yan support üzrə yonma diametri: max Ф350mm; işçi uzunluq: 3000 mm;) 26.04.2023
17 “Azəralüminium” MMC Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polad təbəqələrin (bimetal, 235x205x52 (Polad 40mm +Al 12mm) 26.04.2023
18 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqlarının (cizgi: GBLY781.7-1) 26.04.2023
19 “Azəralüminium” MMC Dolaq qablaşdırma maşın dəsti (eni 750-1650 mm, daxili diametr 500-550 mm, xarici diametr 100-1750 mm alüminium dolaqların qablaşdırılması üçün) 26.04.2023
20 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lent və pərçim bəndlərinin satınalınması 26.04.2023