Təkliflər sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton gilizlər 10.01.2022
2 “Azəralüminium” MMC KARTON TƏBƏQƏ VƏ KARTON QUTULARIN SATINALINMASI (ГОСТ Р 52901-2007 tip T11) 13.12.2021
3 “Azəralüminium” MMC Qablaşdırıcı polad lent (QOST 3560-73; eni 31.75mm, qalınlıq 0.89 mm,dartılma gücü 780N/mm2) və pərçim bəndlərinin satınalınması 01.12.2021
4 “Azəralüminium” MMC 60 ton Sintetik Kriolitin (Na3AlF6- ağ toz; QOST:10562-63, Marka K1) 29.11.2021
5 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğuları üçün ötürücü lentlərin 11.11.2021
6 “Azəralüminium” MMC şixtə materialı Mg 90 (99.9%)- 50 ton Metallik maqnezium külçələrin satınalınması 25.08.2021
7 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 17.08.2021
8 “Azərpambıq ASK” MMC Mişar üsulu ilə işləyən zavodların cari təmiri üçün ehtiyat hissələrin 13.08.2021
9 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində lifli məhsulları presləyib qablaşdırmaq üçün tələb olunan məftil kəmərinin 14.07.2021
10 “Azəralüminium” MMC Anod milinin polad ucluqları GBLY781.7-1 -300 ƏDƏD 07.07.2021
11 “Azəralüminium” MMC Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satın alınması 21.06.2021
12 “ASK Şüşə” MMC MMC DÜST 9078-84 standartında 5000 ədəd 800*1200 mm ölçülü və 35 000 ədəd 1000*1200 mm ölçülü taxta altlıqların 18.06.2021
13 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək üçün PL qidalandırıcı və TLX nəqledici (transportyor) avadanlıqların 18.06.2021
14 “Azərpambıq ASK” MMC John Deere markalı texnikalar üçün şpindel yuyucu maye və şpindel yağının 18.06.2021
15 “Azəralüminium” MMC TEM2U markalı teplovoz 14.06.2021
16 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları (xüsusi emal, İSPM 15 sertifikatlı) , (50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
17 “Azəralüminium” MMC Taxta Brusları,(50x100 və 100x100 mm, QOST 8486-86) 10.06.2021
18 “ASK Şüşə” MMC 9000 ton kvars qumunun (QOST 22551-77, marka ВС-030-В) 10.06.2021
19 “Azərpambıq ASK” MMC TLX nəqledici (transportyor) və PL qidalandırıcı qurğular üçün ötürücü lentlərin satın alınması 09.06.2021
20 “Azəralüminium” MMC Ø135 mm Dairəvi polad ( Polad 20 , QOST 1050-2013, sortament 2590-2006) 09.06.2021