Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
61 “Azəralüminium” MMC Sənaye təyinatlı müxtəlif tipli süzgəclərin (süzgəc parçalar, kasset tipli süzgəclər, metal torlar, yağ süzgəcləri və elementləri, su süzgəcləri) 22.04.2021
62 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının 29.04.2021
63 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif növ və miqdarda məişət mallarının 29.04.2021
64 “ASK” ASC Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsinin şimal-şərq hissəsində, Bakı-Salyan şossesinin 27-29-cu kilometrliyində yerləşən “Yeni şəhər” kompleksində müxtəlif adda təmir işlərinin 04.05.2021
65 “Azəralüminium” MMC İşçilərin gündəlik yeməklə təmin edilmə xidməti (2 (iki) illik yemək xidmətləri) 18.05.2021
66 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın saxlanılması üçün 2021-ci mövsüm ilində gərəkli olan 14 ədəd sorucu fanların 19.05.2021
67 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci mövsüm ilində gərəkli olan brezent örtüyün 20.05.2021
68 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı sementlərin (sobaların təmiri üçün alüminium oksid və silisium tərkibli) satın alınması 25.05.2021
69 “Azəralüminium” MMC Rezin materialların satın alınması (boru, xortum və sair) 26.05.2021
70 “Azəralüminium” MMC Rezin məmulatların satın alınması (rezin təbəqə, pazvari qayışlar və s.) 26.05.2021
71 “Azəralüminium” MMC Kipgəc və salniklərin satın alınması (manjet, rezin həlqə və s.) 26.05.2021
72 “Azəralüminium” MMC İzolyasiya materialların satın alınması (şüşə lifli tekstolit, ftoroplast, asbest və sair) 26.05.2021
73 “Azəralüminium” MMC Parafinli kağız, GOST 9569-2006. Marka BP-3-35 satin alınması 26.05.2021
74 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif Növ Alətlər və Avadanlıqlar 27.05.2021
75 “Azərpambıq ASK” MMC Kənd təsərrüfatı texnikaları, yük və minik avtomobilləri üçün akkumulyator batareyasının 31.05.2021
76 “Azərpambıq ASK” MMC Cari təsərrüfat ilində istismar olunan avadanlıqlarda sıradan çıxmış müxtəlif ölçülərdə V-tipli ötürücü qayışların satın alınması 01.06.2021
77 “Azərpambıq ASK” MMC Cari təsərrüfat ilində istismar olunan avadanlıqlarda sıradan çıxmış diyircəkli yastıqların satın alınması 01.06.2021
78 “Azəralüminium” MMC LiuGongCPCD30 avtoyükləyici üçün ehtiyat hissələri 08.06.2021
79 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif Növ məhsuldarlıqlı, təzyiqi, basqılı, aqressiv mühitdə (qələvi və turşu) işləyən Nasoslarin hissələri 10.06.2021
80 “Azəralüminium” MMC Dəftərxana ləvazimatlarının 14.06.2021