Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
401 “Azəralüminium” MMC Gərginlik transformatorları və kontakt yığımlarının 20.10.2023
402 “Azəralüminium” MMC Körpülü kranlar üçün elektrik ehtiyat hissələrinin 20.10.2023
403 “Azərpambıq ASK” MMC Elektrik mallarının 01.11.2023
404 “ASK” ASC "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin və bəzi törəmə cəmiyyətlərinin (“Azəralüminium MMC” “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ” MMC) 2023-2025-ci illər üçün maliyyə hesabatlarının, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun konsolidə edilmiş (birləşdirilmiş) maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Audit Standartları əsasında illik auditinin keçirilməsi xidmətinin satın alınması 04.11.2023
405 “ASK” ASC “ASK Plaza”, “ASK Villa” inzibati binaları və “ASK Arena” İdman Kompleksinin isitmə-soyutma və havalandırma sistemlərinə göstəriləcək illik texniki xidmətlərin satın alınması 04.11.2023
406 “Azəralüminium” MMC İşçilərin xüsusi yay geyimlərinin satın alınmasına dair 07.11.2023
407 “Azəralüminium” MMC Alüminium ərintilər yükünün (rulon) Gəncə - Ergene (İstanbul) marşrutu üzrə daşıması. 16.11.2023
408 “Azəralüminium” MMC Metal məmulatların satınalması 17.11.2023
409 “Azərpambıq ASK” MMC İcra sənədlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə məcburi icra tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı hüquqi yardım xidmətlərinin 17.11.2023
410 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü karton təbəqələr və qutuların satınalınması 17.11.2023
411 “Azəralüminium” MMC Nasos və nasosların ehtiyat hissələrinin (rotor, işçi təkər, mufta və rezin elementləri, kipgəc gövdəsi və mexaniki kipgəclər) 17.11.2023
412 “Azəralüminium” MMC Qrafit qırıntılarının emal məntəqəsinə kürünməsi və texnikanın təyinatına uyğun digər işlərin icrası məqsədilə tutumu 4 kub-metr olan təkərli frontal yükləyicinin icarəsi xidmətinin satın alınması 01.12.2023
413 “ASK” ASC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-yə məxsus “ASK Arena” İdman Kompleksinin ərazisində mövcud olan əsas meydançanın sıradan çıxmış işıqlandırma sisteminin bərpası xidmətlərinin satın alınması 26.12.2023
414 “Azəralüminium” MMC İşçi çəkmələrinin 30.12.2023
415 “Azəralüminium” MMC POTİ - GƏNCƏ MARŞRUTU ÜZRƏ 20 FT VƏ 40 FT KONTEYNERLƏRDƏ MAL-MATERİALIN DƏMİR YOLU İLƏ DAŞIMASI-nın 20.02.2024
416 “Azəralüminium” MMC Taxta brusların (50mmx100mm və 100mmx100mm, L=6m ölçülərdə) 28.02.2024
417 “Azəralüminium” MMC Sıxıcı qurğu ilə yük bərkitmə kəmərlərinin satınalınması 07.03.2024
418 “Azəralüminium” MMC Energetika şöbəsi üçün avtomat, maqnit buraxıcılar və digər elektrik mallarının satınalınması 07.03.2024
419 “Azərpambıq ASK” MMC Etephon 480 q/l və Thidiazuron 119,75 q/l Diuron 59,88 q/l kimyəvi preparatların 27.03.2024
420 “Azərpambıq ASK” MMC Etoxazol, İndokskarb 150 q/l,Chlorantraniliprole 200 q/l və Dimethoate 400 q/l kimyəvi preparatların 27.03.2024