Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
141 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin zavodları üçün nəzərdə tutulan elektrik mühərrik və mühərrik reduktorların 02.12.2021
142 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin zavod və məntəqələri üçün nəzərdə tutulan elektrik kabellərinin 02.12.2021
143 “Azəralüminium” MMC İstismarda olan kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrin və sərf materiallarının satın alınması 07.12.2021
144 “Azəralüminium” MMC Sıxılmış hava kompressorlarının satınalınması 22.12.2021
145 “Azəralüminium” MMC Sıxılmış hava tutumları və birləşdirici armaturların satınalınması 22.12.2021
146 “Azəralüminium” MMC Maye metal çalovlarının və əritmə-tutma sobalarının çuqun ehtiyyat hissələrin (uc xortum, orta xortum, xortum əyrisi, çuqun plitələr (təbəqələr)) satın alınması 22.12.2021
147 “Azəralüminium” MMC PLC modulların satınalınması 27.12.2021
148 “Azəralüminium” MMC Dartıcı və ötürücü zəncirlərin satınalınması 27.12.2021
149 “Azərpambıq ASK” MMC Dizel yanacağının “Azneft” İB Bakı Neft Bazasından “Azərpambıq ASK” MMC-nin bölgələrdəki zavod və məntəqələrinə daşınması xidmətinin 10.01.2022
150 “Azərpambıq ASK” MMC Karbamid gübrəsinin daşınması xidmətinin 14.01.2022
151 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda polad boruların 19.01.2022
152 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda dairəvi poladların (DÜİST 2590-88) 19.01.2022
153 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda Qara metallar (şveller, armatur, altıkünclük, profil, flans və. s) 19.01.2022
154 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda Polad təbəqələrin 19.01.2022
155 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçüdə və miqdarda polad profnastillərin 19.01.2022
156 “Azəralüminium” MMC Qrafit rotor dəsti (Sıxlıq - 1.75 q/cm3; Xüsusi elektrik müqaviməti mkOm* m 8; Əyilməyə qarşı möhkəmlik: Mpa 24,5; Bərklik (Şorla): 35; İstilik keçirmə , Wt/mK: 162; İstidən genişlənmə əmsalı - 10-6 /C; 3,3; Küllülük %: 0,1; Maksimum dənəvərlik ölçüsü, mm: 0,8; Slindirik hissənin anti-oksidant təbəqə ilə müdafiəsi: tələb olunur.) 26.01.2022
157 “Azərpambıq ASK” MMC Müxtəlif modelli kənd təsərrüfatı texnikaları üçün müxtəlif təyinatlı şlanqların 26.01.2022
158 “Azəralüminium” MMC Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polad təbəqələrin (bimetal, 235x205x52 (Polad 40 mm + Alüminium 12 mm) satın alınması 28.01.2022
159 “Azəralüminium” MMC Yağlama-soyutma mayesinin süzmə parçasının (filtr)satın alınması (Filtr ölç.-15-20mkm; En -1100 mm, Uzunluq- 200m. Qalınlıq- 0,35-0.40mm) satın alınması. 28.01.2022
160 “Azəralüminium” MMC İşçilərin yay geyimləri 31.01.2022