Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
21 “Azəralüminium” MMC Yay geyimlərinin satın alınması 15.02.2021
22 “Azəralüminium” MMC Bərkidici elementlərin satın alınması (Bolt DÜİST P50793-95 ,Qayka DÜİST 5915-70, Silindrik başlıqlı daxili altıbucaqlı bolt DİN 912) 22.02.2021
23 “Azəralüminium” MMC Yağ soyutma avadanlığları və ehtiyat hissələrin 25.02.2021
24 “Azəralüminium” MMC Hava üfürücü və Nasos 25.02.2021
25 “Azəralüminium” MMC Freon, Kondisioner və hisseleri 25.02.2021
26 “Azəralüminium” MMC Poti - Gəncə st.(Azəlüminium MMC) istiqamətində 14000 ton anod bloklarının bağlı (qapalı)vaqonlarda dəmir yolu ilə daşınması xidmətinin(liman xərcləri,yükün aşırılması,tranzit və itkisiz daşınması) 26.02.2021
27 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif İT malların ve kompyuterlərin (kompyuterlər, printerlər və digər periferiya qurğuları) 01.03.2021
28 “ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC Qoyma içlik 03.03.2021
29 “Azəralüminium” MMC Yük qaldirma kəmərlər, polad buraz və stropların 03.03.2021
30 “Azəralüminium” MMC 40 futluq və 20 futluq konteynerlərdə alüminium rulonların ABŞ və Kanada portlarına daşınması xidmətinin 09.03.2021
31 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif Növ Ventil və Klapanlar 11.03.2021
32 “Azəralüminium” MMC Mexaniki ölçü və elektrik alətlərinin (müxtəlif ölçüdə və miqdarda) 12.03.2021
33 “Azəralüminium” MMC Sıxıcı qurğu ilə yük qaldırma kəmərinin (L= 10m, işçi yük 5000 kq, qalınlıq -2mm, eni- 50mm EN 12195-2 standartına uyğun) 12.03.2021
34 “Azəralüminium” MMC Alüminium lövhələrin səthinin boyamadan əvvəl təmizlənməsi üçün turşu və qələvilərin 12.03.2021
35 “Azəralüminium” MMC Atlas Copco kompressorları üçün ehtiyat hissələr və sərf materialları 18.03.2021
36 “Azəralüminium” MMC CHALGUE XÜSUSİ TEXNİKALAR ÜÇÜN EHTİYAT HİSSƏLƏRİ 29.03.2021
37 “Azəralüminium” MMC HELİCPCD60 XÜSUSI TEXNİKA ÜÇÜN EHTİYAT HİSSƏLƏRİ 29.03.2021
38 “Azəralüminium” MMC DALIANCPCD30 AVTOYÜKLƏYİCİLƏR ÜÇÜN EHTİYAT HİSSƏLƏRİ 29.03.2021
39 “Azəralüminium” MMC DALIANCPCD100 AVTOYÜKLƏYİCİLƏR ÜÇÜN EHTİYAT HİSSƏLƏRİ 29.03.2021
40 “Azəralüminium” MMC LIUGONGCPCD30 AVTOYÜKLƏYİCİ ÜÇÜN EHTİYAT HİSSƏLƏRİ 29.03.2021