Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
101 “Azərpambıq ASK” MMC Texniki çiyidin və karbamid gübrəsinin daşınması xidmətinin 09.08.2021
102 “Azərpambıq ASK” MMC Biləsuvar TST-nin suvarılmasını təmin edən Pivot sisteminin bərpası və növbəti mövsüm suvarılmanın daha əlverişli təmin olunması üçün müxtəlif adda malların 09.08.2021
103 “Azərpambıq ASK” MMC 2021-ci il pambıq mövsümündə tədarük ediləcək xam pambığın emalından alınacaq lifli məhsulların preslənib qablaşdırılması üçün kip şal dəstinin 11.08.2021
104 “Azərpambıq ASK” MMC Əməyin mühafizəsi tələblərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə xüsusi işçi geyim və mühafizə vasitələrinin 25.08.2021
105 “ASK Şüşə” MMC Sənaye və mühərrik sürtkü yağlarının 26.08.2021
106 “ASK Şüşə” MMC Çöl şpatının 26.08.2021
107 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində qreyferli yükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin 27.08.2021
108 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın daşınması xidmətinin 14.09.2021
109 “Azərpambıq ASK” MMC Baş ofis üçün İP telefoniya avadanlığının 15.09.2021
110 “Azəralüminium” MMC İşçilərin qış geyimləri 15.09.2021
111 “Azərpambıq ASK” MMC MTZ 80X markalı traktorlar üçün ehtiyat hissələrinin 22.09.2021
112 “Azəralüminium” MMC Elektrik güc avadanlıqları üçün rele mühafizəsi, avtomatika elementləri, ölçü vasitələri və s. 22.09.2021
113 “Azərpambıq ASK” MMC Baş ofis və filiallarda olan IT avadanlıqların mərkəzdən idarəedilməsi üçün server avadanlığının 22.09.2021
114 “Azərpambıq ASK” MMC "MTZ-1221" markalı traktorlar üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması 22.09.2021
115 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif güc və məhsuldarlıqlı ventilyatorlar və tüstüsoranlar 24.09.2021
116 “Azəralüminium” MMC Elektrik güc avadanlıqları üçün rele mühafizəsi, avtomatika elementləri, ölçü vasitələri və s. 01.10.2021
117 “Azəralüminium” MMC Avtomatika dövriyəsində istifadə olunan elektromaqnit klapanların satınalması 06.10.2021
118 “Azəralüminium” MMC Kabel, naqil və lampaların satınalınması 06.10.2021
119 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif güc və tərkibdə qızdırıcılar (silisium karbid, paslanmaz, nixrom və s.) satınalması 06.10.2021
120 “Azəralüminium” MMC İsti metalyayma xəttləri üçün müxtəlif sərf materialları (metal axın kanalları, kanal sonluqları, aralıq qatları, səviyyə məhdudlaşdırıcılar və.s) satın alınması 07.10.2021