Tenderə dəvət

Cari təsərrüfat ilində istismar olunan avadanlıqlarda sıradan çıxmış diyircəkli yastıqların satın alınması satın alınması ilə əlaqədar

“Azərpambıq ASK” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 170 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Diyircəkli yastıq 1206 K + H206 Diyircəkli yastıq 1206 K + H206 ədəd 70
2 Diyircəkli yastıq 1207 K + H207 Diyircəkli yastıq 1207 K + H207 ədəd 680
3 Diyircəkli yastıq 1207 KC3 Diyircəkli yastıq 1207 KC3 ədəd 50
4 Diyircəkli yastıq 1208 Diyircəkli yastıq 1208 ədəd 60
5 Diyircəkli yastıq 1208 K + H208 Diyircəkli yastıq 1208 K + H208 ədəd 90
6 Diyircəkli yastıq 1209 Diyircəkli yastıq 1209 ədəd 50
7 Diyircəkli yastıq 1209 K + H209 Diyircəkli yastıq 1209 K + H209 ədəd 125
8 Diyircəkli yastıq 1210 K + H210 Diyircəkli yastıq 1210 K + H210 ədəd 268
9 Diyircəkli yastıq 1211 K + H211 Diyircəkli yastıq 1211 K + H211 ədəd 690
10 Diyircəkli yastıq 1213 K + H213 Diyircəkli yastıq 1213 K + H213 ədəd 20
11 Diyircəkli yastıq 1216 K + H216 Diyircəkli yastıq 1216 K + H216 ədəd 40
12 Diyircəkli yastıq 1310 K + H310 Diyircəkli yastıq 1310 K + H310 ədəd 90
13 Diyircəkli yastıq 1305 Diyircəkli yastıq 1305 ədəd 30
14 Diyircəkli yastıq 1218 K + H218 Diyircəkli yastıq 1218 K + H218 ədəd 4
15 Diyircəkli yastıq 1311 Diyircəkli yastıq 1311 ədəd 24
16 Diyircəkli yastıq 1311 K + H311 Diyircəkli yastıq 1311 K + H311 ədəd 54
17 Diyircəkli yastıq 1312 Diyircəkli yastıq 1312 ədəd 40
18 Diyircəkli yastıq 1312 K + H312 Diyircəkli yastıq 1312 K + H312 ədəd 70
19 Diyircəkli yastıq 11311 K + H311 Diyircəkli yastıq 11311 K + H311 ədəd 40
20 Rolik yastıq NU2214 Rolik yastıq NU2214 ədəd 3
21 Rolik yastıq NU2215 ES Rolik yastıq NU2215 ES ədəd 3
22 Rolik yastıq NU2218 ES Rolik yastıq NU2218 ES ədəd 3
23 Rolik yastıq NJ2222 Rolik yastıq NJ2222 ədəd 3
24 Rolik yastıq NJ2234 Rolik yastıq NJ2234 ədəd 3
25 Diyircəkli yastıq 2305 C3 Diyircəkli yastıq 2305 C3 ədəd 280
26 Rolik yastıq NU2310 (32610) Rolik yastıq NU2310 (32610) ədəd 20
27 Diyircəkli yastıq 3312 A Diyircəkli yastıq 3312 A ədəd 3
28 Rolik yastıq 3609 (22309) Rolik yastıq 3609 (22309) ədəd 3
29 Rolik yastıq 3616 (22316) Rolik yastıq 3616 (22316) ədəd 3
30 Diyircəkli yastıq 6005 (105) Diyircəkli yastıq 6005 (105) ədəd 20
31 Diyircəkli yastıq 6009 (109) Diyircəkli yastıq 6009 (109) ədəd 20
32 Diyircəkli yastıq 6201 C2 Diyircəkli yastıq 6201 C2 ədəd 10
33 Diyircəkli yastıq 6202 C3 Diyircəkli yastıq 6202 C3 ədəd 140
34 Diyircəkli yastıq 6203 C3 Diyircəkli yastıq 6203 C3 ədəd 20
35 Diyircəkli yastıq 6204 C3 Diyircəkli yastıq 6204 C3 ədəd 300
36 Diyircəkli yastıq 6205 2RS Diyircəkli yastıq 6205 2RS ədəd 140
37 Diyircəkli yastıq 6206 2RS Diyircəkli yastıq 6206 2RS ədəd 140
38 Diyircəkli yastıq 6207 2RS Diyircəkli yastıq 6207 2RS ədəd 90
39 Diyircəkli yastıq 6208 2RS Diyircəkli yastıq 6208 2RS ədəd 140
40 Diyircəkli yastıq 6209 2RS Diyircəkli yastıq 6209 2RS ədəd 90
41 Diyircəkli yastıq 6210 C3 Diyircəkli yastıq 6210 C3 ədəd 130
42 Diyircəkli yastıq 6211 C3 Diyircəkli yastıq 6211 C3 ədəd 20
43 Diyircəkli yastıq 6212 2RS Diyircəkli yastıq 6212 2RS ədəd 10
44 Diyircəkli yastıq 6213 2RS Diyircəkli yastıq 6213 2RS ədəd 20
45 Diyircəkli yastıq 6215 2RS Diyircəkli yastıq 6215 2RS ədəd 30
46 Diyircəkli yastıq 6216 2RS Diyircəkli yastıq 6216 2RS ədəd 40
47 Diyircəkli yastıq 6301 C2 Diyircəkli yastıq 6301 C2 ədəd 10
48 Diyircəkli yastıq 6305 C3 Diyircəkli yastıq 6305 C3 ədəd 160
49 Diyircəkli yastıq 6306 Diyircəkli yastıq 6306 ədəd 76
50 Diyircəkli yastıq 6307 Diyircəkli yastıq 6307 ədəd 78
51 Diyircəkli yastıq 6308 Diyircəkli yastıq 6308 ədəd 98
52 Diyircəkli yastıq 6309 Diyircəkli yastıq 6309 ədəd 98
53 Diyircəkli yastıq 6310 Diyircəkli yastıq 6310 ədəd 105
54 Diyircəkli yastıq 6312 Diyircəkli yastıq 6312 ədəd 150
55 Diyircəkli yastıq 6313 Diyircəkli yastıq 6313 ədəd 76
56 Diyircəkli yastıq 6314 Diyircəkli yastıq 6314 ədəd 20
57 Diyircəkli yastıq 6315 Diyircəkli yastıq 6315 ədəd 50
58 Diyircəkli yastıq 6316 Diyircəkli yastıq 6316 ədəd 130
59 Diyircəkli yastıq 6317 Diyircəkli yastıq 6317 ədəd 26
60 Diyircəkli yastıq 6408 Diyircəkli yastıq 6408 ədəd 26
61 Diyircəkli yastıq 6412 Diyircəkli yastıq 6412 ədəd 16
62 Diyircəkli yastıq 7309(30309) Diyircəkli yastıq 7309(30309) ədəd 1
63 Diyircəkli yastıq 7605 Diyircəkli yastıq 7605 ədəd 20
64 Diyircəkli yastıq 11209 Diyircəkli yastıq 11209 ədəd 10
65 Diyircəkli yastıq 11216+KH Diyircəkli yastıq 11216+KH ədəd 40
66 Konik rolik yastıq 30309 Konik rolik yastıq 30309 ədəd 20
67 Konik rolik yastıq 30310 Konik rolik yastıq 30310 ədəd 20
68 Konik rolik yastıq 30311 Konik rolik yastıq 30311 ədəd 10
69 Diyircəkli yastıq 7312 (46312) Diyircəkli yastıq 7312 (46312) ədəd 1
70 Konik rolik yastıq 32304 Konik rolik yastıq 32304 ədəd 10
71 Konik rolik yastıq 32305 Konik rolik yastıq 32305 ədəd 10
72 Konik rolik yastıq 32306 Konik rolik yastıq 32306 ədəd 20
73 Konik rolik yastıq 32307 Konik rolik yastıq 32307 ədəd 20
74 Konik rolik yastıq 32312 Konik rolik yastıq 32312 ədəd 10
75 Konik rolik yastıq 32314 Konik rolik yastıq 32314 ədəd 10
76 Diyircəkli yastıq 1313 Diyircəkli yastıq 1313 ədəd 10
77 Rolik yastıq 22212K + H212 Rolik yastıq 22212K + H212 ədəd 80
78 Rolik yastıq 22213 K + H213 Rolik yastıq 22213 K + H213 ədəd 112
79 Rolik yastıq 23136 Rolik yastıq 23136 ədəd 2
80 Konik rolik yastıq 29240 EM Konik rolik yastıq 29240 EM ədəd 10
81 Konik rolik yastıq 29440 Konik rolik yastıq 29440 ədəd 1
82 Konik rolik yastıq 32211 Konik rolik yastıq 32211 ədəd 10
83 Konik rolik yastıq 32217 Konik rolik yastıq 32217 ədəd 6
84 Konik rolik yastıq 32218 Konik rolik yastıq 32218 ədəd 6
85 Diyircəkli yastıq 7213 ACM Diyircəkli yastıq 7213 ACM ədəd 6
86 Yataqlı yastıq yastıq UCF206 (Dördkünc flənşli) Yataqlı yastıq yastıq UCF206 (Dördkünc flənşli) ədəd 30
87 Yataqlı yastıq yastıq UCF207 (Dördkünc flənşli) Yataqlı yastıq yastıq UCF207 (Dördkünc flənşli) ədəd 50
88 Yataqlı yastıq UCF208 (Dördkünc flənşli) Yataqlı yastıq UCF208 (Dördkünc flənşli) ədəd 40
89 Yataqlı yastıq UCF209 (Dördkünc flənşli) Yataqlı yastıq UCF209 (Dördkünc flənşli) ədəd 40
90 Yataqlı yastıq UCF210 (Dördkünc flənşli) Yataqlı yastıq UCF210 (Dördkünc flənşli) ədəd 60
91 Yataqlı yastıq UCF210 (Dairəvi flənşli) Yataqlı yastıq UCF210 (Dairəvi flənşli) ədəd 95
92 Yataqlı yastıq UCF209 (Dairəvi flənşli) Yataqlı yastıq UCF209 (Dairəvi flənşli) ədəd 60
93 Yataqlı yastıq UCF208 (Dairəvi flənşli) Yataqlı yastıq UCF208 (Dairəvi flənşli) ədəd 70
94 Yataqlı yastıq UCF207 (Dairəvi flənşli) Yataqlı yastıq UCF207 (Dairəvi flənşli) ədəd 90
95 Yataqlı yastıq UCF206 (Dairəvi flənşli) Yataqlı yastıq UCF206 (Dairəvi flənşli) ədəd 40
96 Yataqlı yastıq UCF205 (Dairəvi flənşli) Yataqlı yastıq UCF205 (Dairəvi flənşli) ədəd 5
97 Yataqlı yastıq SAFC207 (Dairə flənşli/ üzüklü) Yataqlı yastıq SAFC207 (Dairə flənşli/ üzüklü) ədəd 200
98 Yataqlı yastıq SAFC210 (Dairə flənşli/ üzüklü) Yataqlı yastıq SAFC210 (Dairə flənşli/ üzüklü) ədəd 40
99 Yataqlı yastıq SAFC211 (Dördkünc üzüklü) Yataqlı yastıq SAFC211 (Dördkünc üzüklü) ədəd 100
100 Yataqlı yastıq UCFL206 (Romb flənşli) Yataqlı yastıq UCFL206 (Romb flənşli) ədəd 20
101 Yataqlı yastıq UCFL207 (Romb flənşli/ üzüklü) Yataqlı yastıq UCFL207 (Romb flənşli/ üzüklü) ədəd 40
102 Yataqlı yastıq UCFL208 (Romb flənşli) Yataqlı yastıq UCFL208 (Romb flənşli) ədəd 10
103 Yataqlı yastıq UCFL210 (Romb flənşli) Yataqlı yastıq UCFL210 (Romb flənşli) ədəd 30
104 Yataqlı yastıq UCP208 (Körpü/ üzüklü) Yataqlı yastıq UCP208 (Körpü/ üzüklü) ədəd 30
105 Yataqlı yastıq UCP208 (Körpü) Yataqlı yastıq UCP208 (Körpü) ədəd 60
106 Yataqlı yastıq UCP209 (Körpü/ üzüklü) Yataqlı yastıq UCP209 (Körpü/ üzüklü) ədəd 50
107 Yataqlı yastıq UCP210 (Körpü/ üzüklü) Yataqlı yastıq UCP210 (Körpü/ üzüklü) ədəd 110
108 Yataqlı yastıq UCP211 (Körpü/ üzüklü) Yataqlı yastıq UCP211 (Körpü/ üzüklü) ədəd 100
109 Yataqlı yastıq UCT208 (dartıcı) Yataqlı yastıq UCT208 (dartıcı) ədəd 12
110 Yataqlı yastıq SA210 üzüklü Yataqlı yastıq SA210 üzüklü ədəd 50
111 Yataqlı yastıq SA211 üzüklü Yataqlı yastıq SA211 üzüklü ədəd 50
112 Yataqlı yastıq F211 üzüklü Yataqlı yastıq F211 üzüklü ədəd 100
113 Yataqlı yastıq F206 Yataqlı yastıq F206 ədəd 50
114 Yataqlı yastıq F207 üzüklü Yataqlı yastıq F207 üzüklü ədəd 30
115 Yataqlı yastıq P206 Yataqlı yastıq P206 ədəd 10
116 Yastıq yatağı SN513 Yastıq yatağı SN513 ədəd 10

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Jalə Rüstəmova, telefon +994555001295 ve ya jala.rustamova@azercotton.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
 2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
 3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
 4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
 5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
 6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
 7. İddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat;
 8. Malların mənşə ölkəsini (mənşə sertifikatı), keyfiyyət və uyğunluğunu təsdiq edən sənəd;
 9. İddiaçılar qiymət təkliflərinin təqdim olunması üçün nəzərdə tutulmuş son müddətdə əsas şərtlər toplusunun 2-ci bölməsinə əlavə olunmuş satın alınacaq malların siyahısından 8-ci, 9-cu, 25-ci, 41-ci, 103-cü, 107-ci, 110-cu, 114-cü bəndlərə dair 1 nümunə;
 10. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 36.9-cu maddəsində nəzərdə tutulan yerli istehsalçıların xeyrinə nəzərdə tutulan güzəştin tətbiq olunması üçün yerli istehsalçılar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdim etdiyi sertifikatı təqdim etməlidir;
 11. İddiaçının son 1 (bir) illik iş təcrübəsi, yerinə yetirdiyi işlər və müqavilələr barədə məlumatlar;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2021-06-23 saat 17:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-07-02 saat 17:00 qədər, etender.gov.az portalı ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-07-05 saat 17:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI