Elektron tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
81 “Azərpambıq ASK” MMC Sənaye və sürtkü yağlarının 16.06.2021
82 “Azərpambıq ASK” MMC Cari təsərrüfat ilində ehtiyac olan yeni kartriclərin alınması, kartriclərin illik dolum xidmətlərinin və ehtiyat hissələrini 22.06.2021
83 “Azərpambıq ASK” MMC Cəmiyyətin baş ofisi və filialları üçün kompyuter və monitorların satın alınması 22.06.2021
84 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan inşaat avadanlıqlarının 01.07.2021
85 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan qapı, pəncərə, səndviç panel və aksessuarlarının 01.07.2021
86 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan yanğınsöndürmə avadanlıq və aksessuarlarının 01.07.2021
87 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunana müxtəlif adda metal-konstruksiya materiallarının 01.07.2021
88 “ASK Şüşə” MMC Kompressor və vakuum nasoslar üçün yağların 02.07.2021
89 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan sərf materiallarının 02.07.2021
90 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurma və təmir işləri aparılması üçün tələb olunan avadanlıq və qazın 02.07.2021
91 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı PİEZ-də yenidənqurulması işlərində istifadə olunacaq tikinti materiallarının 05.07.2021
92 “Azərpambıq ASK” MMC Saatlı Pambıq İstehsalı və Emalı Zavodunda 581 kVt yük artımı üçün 1000 kVA-lıq komplekt transformator məntəqəsinin tikintisi işlərinin 07.07.2021
93 “Azərpambıq ASK” MMC Saatı PİEZ-də yenidənqurma işlərin aparılması üçün tələb olunan avadanlıqlarını icarəsinin 08.07.2021
94 “Azəralüminium” MMC Odadavamlı sementlərin (sobaların təmiri üçün alüminium oksid və silisium tərkibli) satın alınması 09.07.2021
95 “Azəralüminium” MMC Kipgəc və salniklərin (manjet, rezin həlqə və s.) satin alınması 13.07.2021
96 “Azərpambıq ASK” MMC 1000 LT çarpaz askı tipli dərmançiliyənin satın alınması 15.07.2021
97 “ASK Şüşə” MMC 150 ton gil-torpağın daşınması xidmətinin (12 gediş) 23.07.2021
98 “ASK Şüşə” MMC Daşınma xidmətinin 23.07.2021
99 “Azəralüminium” MMC Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəlib LZX 23.5 kq/20t 02.08.2021
100 “Azərpambıq ASK” MMC Biləsuvar TST-nin suvarılmasını təmin edən Pivot sisteminin bərpası və növbəti mövsüm suvarılmanın daha əlverişli təmin olunması üçün müxtəlif adda malların 06.08.2021