Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kəsici daş F115x22x1.2mm (Metal kəsmək üçün. EN 12413 standartlarına uyğun. A24) ədəd 500 0.45 225
2 Kesici daş F 115x22x3 (Metal kəsmək üçün. EN 12413 standartlarına uyğun. A24) ədəd 600 0.55 330
3 Kəsici daş, F 230x22x3 (Metal kəsmək üçün. EN 12413 standartlarına uyğun. A24) ədəd 3000 1.45 4350
4 Cilalayici dairə F230x32x25 ədəd 100 7.5 750
5 Cilalayıcı daş F 230x22x6 ədəd 1000 2.9 2900
Cəm ƏDV Yekun
8555 1539.9 10094.9